Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

ifa güçlüğü
Kira Uyarlama Davası   Hukuki Dayanak: Uyarlama davalarının temel hukuki dayanağı olan kanun hükmü Türk Borçlar Kanunu’nun aşırı ifa güçlüğü başlıklı 138. maddesidir. Söz konusu madde genel bir dava türü olan uyarlama davalarını açıklamakla birlikte kira sözleşmelerinin uyarlanabilmesi imkanını ortaya koymaktadır. Kanun maddesi şöyledir: “ Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim