Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Nisan 2023
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye’de 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen ve 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bir kanundur. Kısaca KVKK olarak da bilinir. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi, korunması, kullanımı ve saklanması ile ilgili kuralları belirler ve bu alanda faaliyet gösteren kurumların ve kişilerin yükümlülüklerini düzenler....
Read More
Arabuluculuk Tutanağının İlam Niteliği
Arabuluculuk Tutanağının İlam Niteliği Arabuluculuk tutanağı, arabuluculuk sürecinde taraflar arasında varılan anlaşmanın yazılı hale getirildiği ve tarafların imzaladığı belgedir. Arabuluculuk tutanağı, arabuluculuk sürecinde taraflar arasında varılan anlaşmanın bir kanıtı olarak kullanılabilir. Ancak, arabuluculuk tutanağı bir ilam niteliği taşımaz. İlam niteliği taşıyan belgeler, genellikle mahkeme kararlarıdır. Mahkeme kararları, yargısal bir sürecin sonucunda verilir ve hukuki bir...
Read More
9. Hukuk Dairesi  2022/12111 E. 2022/11575 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :… Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İTİRAZIN İPTALİ Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen itirazın iptali davasında davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesince kesin olarak verilen kararın kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü: I. DAVA Davacı vekili...
Read More
Proforma fatura nedir
PROFORMA FATURA NEDİR  Proforma fatura, henüz gerçek bir ticari işlem gerçekleşmeden önce müşteriye sunulan ve gelecekteki bir satışın veya işlemin koşullarını ve ayrıntılarını özetleyen bir fatura türüdür. Satıcı tarafından hazırlanan proforma fatura, müşteriye sunulan bir teklif olarak kabul edilir ve herhangi bir ödeme yapılmadan önce, müşteri tarafından onaylanması ve kabul edilmesi gereken tüm koşulların açıkça...
Read More
Hukuk Genel Kurulu   2018/4 E. 2018/80 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 29.06.2012 gün ve 2010/436 E., 2012/335 K. sayılı karar, davalı … Tekstil İth. İhr. Paz. San. ve Tic. AŞ. vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 19. Hukuk...
Read More
İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI
İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI İşten çıkış kodları;  işverenin, işçilerin işten ayrıldıktan sonra SGK ya işçinin hangi nedenle işten çıktığını (çıkışının verildiğini) bildirdiği kodlara denir. İşveren SGK ya işten ayrılış bildirgesi vermesi gerekmektedir. Bu nedenle işten ayrılış bildirgesi verilirken bu kodlar kullanılır. İşten Çıkış Kodları; Kodlar   İşten Ayrılış ve Fesih Nedeni 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin...
Read More
–Kira tespit davasında, yeni kira dönemi başlangıcından en geç otuz gün önce ihtarname tebliğ edilmemiş ise, dava dilekçesinin en geç otuz gün önce tebliği gerekir. Aksi takdirde kira bedeli bir sonraki yıl için tespit edilir.   Hukuk Dairesi          2017/5586 E.  2019/435 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda,...
Read More
-Kira tespit davasında harca esas değer yıllık değil aylık kira farkıdır.   2017/15454 E. 2017/18281 K. 26.12.2017 T. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraflarca temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki...
Read More
10 Yıllık Uzama Nedeniyle Tahliye Davası 10 Yıllık Uzama Nedeniyle Tahliye Davası kiraya veren, on yıllık uzama süresini izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay öncesine kadar bildirimde bulunmak koşuluyla kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. *Kira sözleşmesinin 10 yıllık uzama süresinin dolması gereklidir. (1. kira yılı + 10 yıllık uzama) *İhtarname 10 yıllık...
Read More
SAKLI PAY NEDİR ? Saklı pay kanun çerçevesinde sayılan (MK 505) yasal mirasçıların kanun tarafından korunan miras payına denir. Yasal mirasçılardan hangi mirasçıların saklı paylı mirasçı olduğu MK 505 ve MK 506 da belirtilmiştir. SAKLI PAYLI MİRASÇI KİMDİR? -Miras bırakanın alt soyu -Ana ve babası -Eşi ** 2007 kanun değişikliği ile yasal miras payının 1/8...
Read More
whatsappdestek iletişim