Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Nisan 2024
Yargıtay’ın istikrarlı içtihatlarına göre, kira bedelinin tespitine ilişkin talep bölünemez ve kira bedeli davacı tarafından bir seferde açık ve net olarak istenilmesi gerekir. Diğer bir anlatımla kira bedelinin tespiti davalarında fazlaya ilişkin haklar saklı tutulamaz ve saklı tutulan bu hakla ilgili olarak ıslah talebinde bulunulamaz. Yargıtay HGK., E. 2017/2792 K. 2021/267 T. 16.3.2021 “İçtihat Metni”...
Read More
kira tespit davası
Kira tespit davası, kira bedelinin belirli sürelerin sonunda yeniden belirlenmesi amacıyla başvurabilecek bir hukuki yoldur. Kira tespit davasının açılabilmesi için ilk olarak ortada konut veya çatılı işyeri bulunması gerekir. Bu nitelikte olmayan kiralananlarla alakalı kira tespit davası açılamayacaktır. Aşağıda detaylıca açıklanacağı üzere konut veya çatılı işyeri niteliğinde olmayan kiralananlarla alakalı esasında böyle bir ihtiyaca gerekte...
Read More
hagb
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), sanık hakkında verilecek mahkumiyet hükmünün belirli şartların varlığı halinde açıklanmaması şeklinde tanımlanabilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, esas itibarıyla bünyesinde iki karar barındıran bir kurumdur. İlk karar teknik anlamda hüküm sayılan ancak açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle hukuken varlık kazanamayan bu nedenle hüküm ifade etmeyen, koşullara...
Read More
Bıçakla boyuna ve başa yönelen yaralama eyleminde, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama arasındaki farklara ilişkin Yargıtay CGK kurulu kararıdır. Ceza Genel Kurulu         2023/177 E.  ,  2024/6 K. “İçtihat Metni” YARGITAY DAİRESİ : 1. Ceza Dairesi MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SAYISI : 1964-114 I. HUKUKÎ SÜREÇ Sanık … hakkında teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme suçundan açılan...
Read More
rekabet yasağı işçi
Rekabet yasağı, iş sözleşmesiyle bağıtlanan işçinin sözleşmenin sona ermesi sonrasında iş sahibiyle rekabet edeceği bir işi kendi adına yapmamasını ve rakip bir işyerinde çalışmamasını, böyle bir kuruluşta ortak ve başka sıfatlarla ilgili olmayacağını öngören anlaşma olarak tanımlanabilir. Rekabet yasağını iki açıdan ele almak mümkündür. Yukarıda bahsedilen rekabet yasağı iş sözleşmesi sonra erdikten sonra işçinin işverenle...
Read More
EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEBİLİR Mİ Banka emekli maaşını haczedebilir mi? Emekli kredi sözleşmesini kullanırken, emekli maaşı hesabından virman suretiyle kesinti yapılmasına muvafakat vermiş ise bu anlaşma geçerlidir. Bu şekilde yapılan ödemeler emekli maaşının haczedilemezliği kapsamında sayılmayacaktır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  2023/52 E. , 2024/29 K MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi SAYISI :...
Read More
ev hizmetleri kıdem ihbar tazminatı
EV HİZMETLERİ İŞÇİ NEDİR? İş Kanununun 2. Maddesine göre ; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. Kanun işçiyi, iş sözleşmesinden hareketle tanımlamayı tercih etmiştir. Tanıma göre tüzel kişiler işçi olamayacak...
Read More
ihtiyaç sebebiyle tahliye
İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASINI KİMLER İÇİN AÇILABİLİR? İhtiyaç nedeniyle tahliye davası belirli şartların varlığı halinde kiraya verene, kiracıyı tahliye etme imkanı sunan bir yoldur. İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının açılabilmesi için ilk olarak ortada konut veya çatılı işyeri niteliğinde bir taşınmaz kira sözleşmesi bulunması gerekir. Ancak konut veya çatılı işyeri dahi olsa niteliği gereği geçici kullanıma...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim