Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Kasım 2023
Sponsorluk sözleşmeleri, bir şirket veya bireyin, genellikle bir organizasyon, spor etkinliği, sanatçı veya etkinlik gibi bir başka tarafı desteklemek amacıyla imzaladığı resmi belgelerdir. Bu sözleşmeler genellikle bazı önemli hukuki unsurları içerir. İşte sponsorluk sözleşmeleri hakkında bazı temel bilgiler: Taraflar: Sponsorluk sözleşmesi, bir sponsor ve bir desteklenen taraf arasında yapılır. Sponsor, genellikle maddi veya manevi destek...
Daha Fazla Bilgi Al
Tahliye taahhütnamesi kiracının kiralananın tesliminden sonra, belirli bir tarihte kiralananı boşaltacağını beyan ettiği taahhütnamedir. Türk Borçlar Kanunu 352. maddesi konu başlığı gereği tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erdirilmesi halidir. Tahliye taahhüdü konusunda karşımızı sıkça çıkan konulardan bir tanesi de eşin rızasının gerekli olup olmadığı hususudur.  Bu yazımızda kısaca bu konuyu ele alacağız. Tahliye Taahhütnamesinde Eşin...
Daha Fazla Bilgi Al
İcra ve iflas dairesinin yapmış olduğu söz konusu işlemin;kanuna uygun olmaması,zamanında yerine getirilmemesi veyahut da icra iflas dairesi kanunun kendisine tanımış olduğu takdir yetkisini hadiseye uygun kullanmaz,bir hakkı yerine getirmez ya da sebepsiz sürüncemede bırakırsa ilgililer icra mahkemesine şikayet yoluyla başvurabilirler. ŞİKAYETİN KONUSU NEDİR? İcra hukukunda şikayetin konusunu icra ve iflas dairesinin yaptığı işlemler oluşturmaktadır....
Daha Fazla Bilgi Al
Kentsel Dönüşüm, afet riski olan bölgelerde, alanlarda, yahut bu bölge ve alanlardaki  binaların/yapıların onarılması, güçlendirilmesi yahut yıkılması/tasfiye edilmesidir. “Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarakta bilinen 6306 sayılı bu Kanun asıl olarak “Afet riski altında ki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”dur. Kanunun amacı afet riski taşıyan alanlar ile bu alanlarda yer alan bina ve yapıların iyileştirilmesi, yenilenmesi yahut tasfiye edilmesidir....
Daha Fazla Bilgi Al
1.HAKSIZ FİİL NEDİR?   Haksız fiil,hukuka aykırı olarak bir kimsenin başka birine zarar verici nitelikteki fiilidir. Haksız fiil sorumluluğu bir kusur sorumluluğudur.   2.HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI NELERDİR?   Türk Borçlar Kanunu Madde 49’a göre “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”Kanunun lafzında da anlaşılacağı üzere bir fiilin haksız fiil...
Daha Fazla Bilgi Al
Apartman yönetiminin tüzel kişiliği yoktur. Yönetici kanundan kaynaklı görevlerini yerine getirirken kendi adına ve hesabına işlem yapmaktadır. Ancak yöneticinin Kat Malikleri Kurulunu temsilen yaptığı bu işlemlerden  aynı zamanda kat malikleri de sorumludur. APARTMAN YÖNETİMİ NASIL OLUŞTURULUR? Kat Mülkiyeti Kanunu m. 34’de yöneticinin kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçileceği belirtilmektedir. Bu seçimin...
Daha Fazla Bilgi Al
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre Madde 48/5 hükmüne göre trafikte yapılan kontrol sonucunda hususi araçlar için 0.50 promilin üstünde diğer araçlarda 0.20 promilin üstünde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında idari para cezası ve ehliyetinin 6 ay süreyle geri alınması yaptırımları uygulanmaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz kanun maddesine göre trafikte yapılan kontrol yani...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim