Hafta İçi : 09:00-18:00
·

By

Yavuz Hukuk Bürosu
Avukat azletmek,belirli neden bulunması halinde veyahut herhangi bir neden olmaksızın,kişinin vekalet vermiş olduğu avukatla olan vekalet sözleşmesinin sona erdirilmesi anlamına gelir. Avukatın almış olduğu işi ihmal etmesi ya da kusurlu yapması,görevinin gerekliliklerini yerine getirmemesi durumunda azil işlemi haklı olarak gerçekleştirilebilir. Vekalet sözleşmesi,vekil ile vekalet veren arasında güven ilişkisine dayalı kurulan,vekilin vekalet veren lehine olacak şekilde...
Daha Fazla Bilgi Al
Hizmet tespit davası; Sigortalılığın tespiti davası ya da diğer adıyla hizmet tespit davası, sigortasız şekilde çalıştırılan,sigorta primleri yatırılmayan ya da eksik yatırılan,sigorta girişi yanlış yapılan işçilerin; geçmişe dönük olarak sigorta primlerinin tamamlatılması amacıyla açtıkları bir dava türüdür. 5510 sayılı kanun Madde 86/9 uyarınca aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren...
Daha Fazla Bilgi Al
Genel işlem koşulları, bir sözleşmenin taraflarından birinin, diğerine karşı tek başına hazırladığı ve sözleşmenin içeriğini belirleyen sözleşme hükümleridir. Genel işlem koşulları,TBK Madde 20/1’de düzenlenmiştir. İşbu maddeye göre; “Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir.” Genel işlem koşullarının bulunduğu bu...
Daha Fazla Bilgi Al
Tehiri icra yani icranın geri bırakılması İİK Madde 36’da düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ; “Tehiri icra, ilamlı icra takiplerinde, ilk derece mahkemesi kararının borçlu tarafından istinaf veya temyiz edilmesi durumunda, icra işlemlerinin üst mahkeme incelemesi sonuçlanana kadar durdurulmasıdır. Tehiri icra, icranın geri bırakılması olarak da bilinir.” Tehiri icrada ilamlı icra takibi borçlusu, icra dosyasında belirli...
Daha Fazla Bilgi Al
Kira sözleşmeleri, kiraya veren ile kiracı arasında imzalanan ve kiralanan taşınmazın kullanımını ve kira bedelini düzenleyen sözleşmelerdir. Kira sözleşmeleri, tarafların karşılıklı anlaşmaları ile belirlenir. Ancak, bazı durumlarda, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedeli, tarafların beklentilerini karşılamayabilir. Bu durumda, kira tespit davası veya kira bedeli uyarlama davası açılabilir. Kira tespit davası, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelinin gerçek...
Daha Fazla Bilgi Al
Tenfiz davası ve tanıma davası, yabancı bir ülkede verilmiş olan bir kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi amacıyla açılan dava türüdür. Bu davayı açmadan yabancı ülke mahkemesinden verilen kararın Türkiye’de bir geçerliliği olmamaktadır. Maddi ve şekli anlamda kesin hüküm teşkil eden yabancı mahkeme kararları için tanıma veyahut tenfiz yapılabilir. Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm niteliğinin...
Daha Fazla Bilgi Al
Türkiye’de hayvan hakları, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanun, 2004 yılında çıkarılmış olup, hayvanların yaşam hakkı, acı çekmekten korunma hakkı ve özgürlük hakkı gibi hakları hukuki güvence altına almıştır. Kanuna göre, hayvanlar, türü, ırkı ve bireysel özellikleri ne olursa olsun, insanlara karşı duyarlı varlıklar olarak kabul edilir. Bu nedenle, hayvanlara karşı her...
Daha Fazla Bilgi Al
Kira davalarında zorunlu arabuluculuk, 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale gelmiştir. Kira davalarında zorunlu arabuluculuğun amacı, uyuşmazlıkların daha hızlı ve daha az masrafla çözümlenmesini sağlamaktır. Arabuluculuk,...
Daha Fazla Bilgi Al
Dijital çağ, tüketicilerin alışkanlıklarını ve tüketim biçimlerini önemli bir şekilde değiştirdi. İnternetin ve mobil teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, tüketiciler artık alışverişlerini daha pratik, kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Tüketicilerin alışverişlerini bu kadar pratik yapması zaman ve elverişlilik açısından çok fazla artıları olan bir durum olsa da bu durumun artıları kadar eksileri de bulunmaktadır. Dijital çağda...
Daha Fazla Bilgi Al
Konut ve çatılı iş yeri kiralamaları için düzenlenecek olan kira sözleşmeleri için şekil şartı aranmamaktadır. Söz konusu kira sözleşmeleri sözlü (şifahi)olarak da yapılabilmektedir. Yargıtay 1. HD 18.10.2000 T. 11696/12553 K. “Kira sözleşmeleri yazılı veya sözlü yapılabileceği, gibi zımni olarak da vücuda getirilebilir. Yeter ki taraflar kira sözleşmesinin esaslı unsurlarında anlaşmış olsunlar. Nevarki kira ilişkisi bir...
Daha Fazla Bilgi Al
1 2 3 43
whatsappdestek iletişim iletişim