Yavuz Hukuk Bürosu

17 Kasım 2022
kiralanan yerin gösterilmesi

KİRALANAN YERİN GÖSTERİLMESİ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 319.maddesi gereğince kiracı, kiralanan yerin gösterilmesi müşterilere gösterilmesi zorunludur. Ancak bu zorunluluk kiraya verenin belirlediği şartlarda(haftanın kaç günü veya hangi gün […]
29 Ekim 2022
Kira tespit davası

KİRA TESPİT DAVASI

Kira tespit davası , 5 yıldan uzun süredir kullanılan çatılı konut ya da işyerinin rayiç bedelinin belirlenmesi için kiraya veren yahut kiracı tarafından açılan bir dava […]
9 Eylül 2022
Kira Bedelinin Tespiti Davası

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

Kira Bedelinin Tespiti Davası kiraya veren ile kiracı arasında süregelen kira bedeli anlaşmazlıklarında son dönemde fazlaca başvurulan bir dava türüdür. Kira sözleşmelerinde kiracı aleyhine değişiklik yapılabilecek […]
16 Temmuz 2022
Mirasçılıktan çıkarma

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT)

Mirasçılıktan çıkarma müessesesiyle belirli şartların varlığı halinde mirasçı, miras payından mahrum bırakılmaktadır. Mirastan çıkarma durumunda Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz. […]
30 Haziran 2022
Miras Paylaşma Sözleşmesi

MİRAS PAYLAŞMA (TAKSİM) SÖZLEŞMESİ

Miras Paylaşma Sözleşmesi , Mirasbırakanın ölmesiyle birlikte birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir […]
19 Haziran 2022
ihtiyaç sebebiyle tahliye davası

İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası , kiraya verenin kendisi veya yakınlarının kiralanan taşınmaza ihtiyaç duyması halinde kiracısını evden çıkarmasını sağlayacak bir dava türüdür.   TBK MADDE 350 […]
30 Mart 2022

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Resmi belgede sahtecilik suçunda belgenin aldatma niteliğinin bulunup bulunmadığında takdir yetkisi münhasıran hakime aittir. Hakim belgenin aslını incelemek ve belgenin objektif olarak aldatma yeteneğine haiz olup […]
16 Mart 2022

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN MAHKEME KARARI OLMADAN KESİNTİ YAPILAMAZ

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ    2012/22270 Esas   2014/23310 Karar   03.07.2014 Karar Tarihi   DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin […]
15 Mart 2022

RADAR DENETİMİ YAPILDIĞINA DAİR UYARI İŞARETİ KONULMADAN CEZA KESİLEMEZ

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ    2014/2954 Esas   2014/14281 Karar   08.07.2014 Karar Tarihi     “İçtihat Metni” 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-b maddesine aykırı […]
14 Mart 2022

HAKSIZ REKABET

Haksız rekabet; ticari yaşamda rakipler arasında dürüstlük kuralına aykırı şekilde her türlü haksız/hukuka aykırı yararlanmadır. Haksız rekabet hükümleri, hem Türk Borçlar Kanunu’nda hem de Türk Ticaret […]
13 Mart 2022

VASIFLI İKRARDA İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İKRAR EDEN TARAFA DEĞİL, VAKIAYI İLERİ SÜREN TARAFA AİTTİR

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ  2020/4344 Esas 2020/6862 Karar 06.12.2021 Karar Tarihi     Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 21.12.2016 tarih ve […]
12 Mart 2022

BOŞANMA SONRASI YOKSULLUK  NAFAKASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN İCRA TAKİBİNE KONU EDİLEBİLMESİ İLAMIN KESİNLEŞMESİNE BAĞLIDIR

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ  2006/10799 Esas 2006/13163 Karar 24.02.2006 Karar Tarihi   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından […]