Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Ocak 2017
Trafik Kazalarında Hukuki Süreç Yaşadığımız hayatın hemen her saniyesinde dünyanın her yerinde gerçekleşen bir olay var ki o da trafik kazalarıdır. Trafik kazaları bir tür haksız fiil olup, hukuki sorumluluğu da beraberinde getirir. Bu hukuki sorumluluk trafik kazalarında kusursuz sorumluluk olup, dayanağını Karayolları Trafik Kanunundan alır. Kaza deyince bireylerin ilk aklına gelen soru hep aynı...
Read More
İşverenlerin, fesih nedenlerine göre işçilerin, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanıp yararlanamayacağı ve bazen de cezai şart gibi bir takım yükümlülüklerden sorumlu olup olmayacağı belirlenmektedir. İşinden çıkarılan işçi için yıllar süren çalışmaları karşılığında bu haklardan yararlanabilmek ayrı bir önem arz etmektedir. Eğer işverenin elinde haklı fesih nedeni olsa da buna dayanmadan fesih yaparsa, işçinin...
Read More
Bilindiği üzere yılları aşan yargılama süreci ve yargılama sonrası icra yolu ile tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle yargılama sonucunun tarafları memnun etmediği bilinen bir gerçektir. Ne yazık ki avukatın yetkilerinin hak ettiği düzeyde olmayan yargı sisteminde ve dava kazanılsa bile uygulama kabiliyeti sorunu içeren icra sisteminde yaşanan sorunların kaynağı da avukatlar olarak gösterilmektedir. Mevcut yargı sisteminde...
Read More
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “amaç ve kapsam” başlıklı 1. Maddesi’nin 2. Fıkrası gereğince arabuluculuk yolu ile; “ ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi” sağlanmaktadır. Ancak tarafların serbest iradeleri ile kendileri veya vekillerinin Tapu Müdürlükleri’nde kanunen işlem tesis edebilecekleri konuları içerir arabuluculuk tutanağı düzenlenmesinin ilgili mahkemeden...
Read More
İŞ MAHKEMELERİ VE ARABULUCULUK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YASA TASARISI İNCELEMESİ   GİRİŞ Bakanlar Kurulu Kararıyla “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı” başlıklı yasa tasarısı (“Tasarı”) 25.05.2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiştir. İlgili Komisyonlardan ve Genel Kuruldan geçmesi halinde tasarı yasalaşarak yürürlüğe girecektir. Bu çalışma ile tasarıyla arabuluculuk konusunda ne gibi yeniliklerin getirildiğine dikkat çekilmekte, sakıncalı olabilecek veya...
Read More
whatsappdestek iletişim