Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Mayıs 2020
Pandemide İş Yeri Kiralarının Ödenmemesi 7226 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca 01.03.2020-30.06.2020 tarihleri arasında işleyecek iş yeri kiraları dolayısıyla tahliye davası açılamayacaktır. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu düzenleme sadece iş yeri kiraları için geçerli olup, konut kiraları bu yasadan yararlanamaz. Buradan hareketle konut olarak kiralanan ve aynı zamanda iş yeri olarak kullanılan  Home Office...
Read More
T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ E.2015/17239 K.2015/25415 T.14.09.2015   İKALE SÖZLŞEMESİ-KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI   DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y...
Read More
T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ E.2008/1888 K.2008/25O58 T.25.09.2008   İKALE SÖZLEŞMESİ-KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI   ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Sakat statüsünde çalışan davacının performansının düşük olduğu gerekçesi ile iş sözleşmesinin feshedilmek istendiği, ancak iş güvencesi hükümlerinin getireceği külfetlerden kaçınmak amacıyla iş sözleşmesinin anlaşma suretiyle sona erdirildiğine dair belgenin davacıya imzalattırıldığı,...
Read More
İkale sözleşmesi son dönemde uygulamada sıklıkla karşılaştığımız  ve bir çok kişiyi ilgilendiren bir konudur. İkale(bozma) sözleşmesi, kısaca işçi ile işveren arasında iş sözleşmesinin anlaşma yoluyla ortadan kaldırılmasıdır. Her ne kadar bu anlaşma ile taraflar arasında ki iş sözleşmesi son bulsa da 4857 sayılı İş Kanununda yazılı fesih hallerinden biri değildir. Burada tek taraflı irade beyanından...
Read More
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibine, arsanın paylarının mülkiyetini yükleniciye sözleşmenin başlangıcında veya inşaatın ilerleyen aşamalarında devri borcunu; yükleniciye ise arsa üzerine bir yapı inşa etme ve bu yapının bağımsız bölümlerini arsa sahibine veya onun göstereceği üçüncü kişilere teslim etme borcunu yüklemektedir. Bu nedenle tarafların borçları dikkate alınarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi; yüklenicinin, arsa sahibinin...
Read More
T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2008/1881 K. 2009/2175 T. 14.4.2009 • GEÇ TESLİMDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali – Kooperatife Ait İnşaat Yapım İşlerinin Yaptırılma Yöntemini Belirleme Yetkisi Kooperatif Genel Kuruluna Ait Olduğu/Genel Kurulca Kararlaştırılmayan Yapım Şekline Uyulmaması da Sözleşmeyi Geçersiz Kıldığı ) • KOOPERATİFE AİT İNŞAAT YAPIM İŞİ ( Yaptırılma Yöntemini Belirleme Yetkisi...
Read More
T.C. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU E. 1978/3 K. 1978/4 T. 24.4.1978 • KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN ÖNCE BELİRLENEN ARSA PAYI ( Noterlerce Düzenlenen – Geçerliliği ) • BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Önce Noterlerce Düzenlenen – Geçerliliği ) • NOTERLERCE DÜZENLENEN KAT MÜLKİYETİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Önce – Geçerliliği )...
Read More
icra hukuku
T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2016/2328 K. 2016/4978 T. 10.11.2016 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Yüklenicinin Sözleşme Gereği Yapacağı İş Oranı Dikkate Alınıp Yüklenici Ediminin Reddedilemeyecek Seviyede Olduğu Tespit Edilir İse Yine Sözleşmenin Geçerlilik Kazanacağının Gözetilmesi Aksi Halde Sözleşmeye Değer Verilemeyeceği Dikkate Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • TAPU DEVRİ ( Davacıların...
Read More
T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2012/2501 K. 2012/4840 T. 11.7.2012 • KİRA KAYBI VE EKSİK İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası – Harcın Sözleşmeye Konu İnşaat Değerinin Dava Tarihi İtibariyle Mahkemece Uzman Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Belirlenecek Değeri Üzerinden İkmal Ettirilmesi Gerektiği ) • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DAVASI...
Read More
whatsappdestek iletişim