YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

16 Mart 2022

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN MAHKEME KARARI OLMADAN KESİNTİ YAPILAMAZ

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ    2012/22270 Esas   2014/23310 Karar   03.07.2014 Karar Tarihi   DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin […]
15 Mart 2022

RADAR DENETİMİ YAPILDIĞINA DAİR UYARI İŞARETİ KONULMADAN CEZA KESİLEMEZ

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ    2014/2954 Esas   2014/14281 Karar   08.07.2014 Karar Tarihi     “İçtihat Metni” 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-b maddesine aykırı […]
13 Mart 2022

VASIFLI İKRARDA İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İKRAR EDEN TARAFA DEĞİL, VAKIAYI İLERİ SÜREN TARAFA AİTTİR

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ  2020/4344 Esas 2020/6862 Karar 06.12.2021 Karar Tarihi     Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 21.12.2016 tarih ve […]
12 Mart 2022

BOŞANMA SONRASI YOKSULLUK  NAFAKASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN İCRA TAKİBİNE KONU EDİLEBİLMESİ İLAMIN KESİNLEŞMESİNE BAĞLIDIR

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ  2006/10799 Esas 2006/13163 Karar 24.02.2006 Karar Tarihi   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından […]
11 Mart 2022

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇUNDA ŞİKAYET HAKKI, ÇEKİ TAHSİL AMACIYLA BANKAYA İBRAZ EDEN HAMİL İLE, ‘KARŞILIKSIZDIR’ İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRA ÇEKİ ELİNDE BULUNDURAN VE AYNI ZAMANDA KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILDIKTAN ÖNCEKİ DÖNEMDE GEÇERLİ VE MEŞRU CİRANTAYA AİTTİR

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇUNDA ŞİKAYET HAKKI, ÇEKİ TAHSİL AMACIYLA BANKAYA İBRAZ EDEN HAMİL İLE, ‘KARŞILIKSIZDIR’ İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRA ÇEKİ ELİNDE BULUNDURAN VE AYNI ZAMANDA KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ […]
10 Mart 2022

İSTİHKAK DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME, İCRA TAKİBİNİN YAPILDIĞI YER VEYA DAVALILARIN YERLEŞİM YERİ AYRICA DAVALI BİRDEN FAZLA İSE BUNLARDAN BİRİNİN YERLEŞİM YERİDİR

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ  2021/10520 Esas 2021/15004 Karar 13.12.2021 Karar Tarihi   İstihkak iddiasına ilişkin olarak açılan davada … 6. İcra Hukuk ile … 3. İcra Hukuk […]
9 Mart 2022

AĞIR KUSURLU EŞ YARARINA YOKSULLUK NAFAKASI VERİLMEZ

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2014/14137 Esas 2014/24491 Karar 03.12.2014 Karar Tarihi   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen […]
8 Mart 2022

İŞÇİ İSTİFA ETSE BİLE KULLANMADIĞI YILLIK İZİN ÜCRETİ İŞÇİYE ÖDENMEK ZORUNDADIR

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ    2018/14166 Esas   2018/27800 Karar   19.12.2018 Karar Tarihi     Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar […]
7 Mart 2022

İŞLEYEN NAFAKA KESİLDİKTEN SONRA BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI, DİĞER ALACAKLARLA BİRLİKTE SIRAYA GİRER. BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI İÇİN KALAN MAAŞTAN ANCAK 1/4 ORANINDA KESİNTİ YAPILABİLİR

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ   2018/12890 Esas   2018/13345 Karar   12.12.2018 Tarihi       Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen […]
6 Mart 2022

TİCARETİ TERK EDEN TACİR, MAL BEYANININ TEVDİİ TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY MÜDDETLE HACZİ KABİL MALLARI ÜZERİNDE TASARRUF EDEMEZ

YARGITAY CEZA GENEL KURULU   2018/430 Esas   2021/268 Karar   10.06.2021 Karar Tarihi     Ticareti usulüne aykırı olarak terk etmek suçundan … Plastik Kimya […]
5 Mart 2022

ESTETİK AMELİYATLARDA DOKTOR, HASTANIN İSTEDİĞİ SONUCU GARANTİ ETMEK ZORUNDADIR

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ    2019/2716 Esas   2014/3692 Karar   30.09.2019 Karar Tarihi     – K A R A R – Dava, eser sözleşmesi […]
4 Şubat 2022

TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI TEORİSİ, BELİRLİ VE SINIRLI DURUMLARDA SAKINILARAK UYGULANMASI GEREKEN BİR YOLDUR.

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ  2017/150 Esas 2020/1582 Karar 09.03.2020 Karar Tarihi     Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın […]