YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

23 Ocak 2022

MAİL YAZIŞMALARI BORCUN İSPATINDA BELGE NİTELİĞİNDEDİR

YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ     2017/1014 Esas   2020/4488 Karar 10.06.2020 Karar Tarihi Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen […]
22 Ocak 2022

HASTALIĞINDA BABASINA BAKAN KİŞİYE MURİS TARAFINDAN BİRDEN FAZLA GAYRİMENKULÜNDEN BİRİNİN BIRAKILMASI MURİS MUVAZAASI OLUŞTURMAZ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  2018/533 ESAS 2021/1189 KARAR 1. Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen […]
21 Ocak 2022

AİLE KONUTU ŞERHİ OLMAYAN KONUTLARDA İPOTEĞİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN EŞİN RIZASI GEREKLİDİR

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2019/318 ESAS  2019/1238 KARAR Taraflar arasında görülen “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesince davanın kabulüne […]
11 Ağustos 2021

ÇEKİN İSTİRDATI İSTEMİ

Davacının, davalının çeki kötü niyetli veya ağır kusurlu olarak iktisap ettiğini ispat etmesi gerekmektedir. Davalının çeki edinme nedenini açıklama mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak davalının çok sayıda olayda […]
3 Ağustos 2021

KARŞILIKSIZ ÇEK ŞİKAYET HAKKI

Karşılıksız çek düzenleme Suçunda şikayet hakkı, çeki tahsil amacıyla bankaya ibraz eden hamil ile “Karşılıksızdır ” işlemi yapıldıktan sonra çeki elinde bulunduran ve aynı zamanda “Karşılıksızdır” işlemi yapılmadan […]
23 Mayıs 2021

ARACIN GERÇEK SAHİBİNDEN İZİNSİZ OLARAK KULLANILAN ARACIN VERDİĞİ ZARARDAN ARAÇ SAHİBİ SORUMLU DEĞİLDİR.

19.Ceza Dairesi          2019/18946 E.   2020/8274 K. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında, Bursa Trafik Denetleme Şube […]
4 Ocak 2021

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLEN ARACIN DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATILMASI DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUR.

23.Ceza Dairesi          2015/72 E.  ,  2015/1029 K. “İçtihat Metni” Dosya incelenerek gereği düşünüldü;Sanık A.. Ç..’in, kendisine ait 2006 model Fiat Albea marka ve yaklaşık 125.000 kilometredeki aracını, […]
21 Ekim 2020

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi – Anataşınmazın Korunması, Onarımı Ve Bakımının, Kat Mülkiyeti Kanununun 35. Maddesinin (D) Bendi Uyarınca Yöneticinin Görevleri Arasında Olduğu, Yöneticinin Bu İşi Kat Maliklerinden Toplayacağı Avansla Yapacağı Dikkate Alınarak, Mahkemece Teras Onarım Giderinin Bilirkişiye Tespit Ettirilerek Bunun Kat Maliklerinden Avans Olarak, Kanunun 20/B Maddesi Uyarınca Arsa Payları Oranında Toplanması, Yapım Masraflarının Daha Fazla Olması Durumunda Kalanın Da Kat Maliklerinden Alınmak Suretiyle Gerekli Onarımın Yapılması Hususunda Öncelikle Yöneticiyi Görevlendirmesi, Yöneticinin Bu Görevi Yerine Getirmemesi Halinde Davacının Yetkili Kılınması Gerekir

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2016/9141 K. 2016/10674 T. 26.9.2016 ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ (Bozma İlamı Dışına Çıkılarak 634 S. K.’nun Md. 20/b Hükmü Uygulanmadan […]
21 Ekim 2020

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi – Davacı Tarafından Anataşınmaza Ait Onaylı Mimari Projesine Ve Tekniğine Uygun Olarak Yapılan Herhangi Bir Tadilat Olup Olmadığı Bilirkişi Marifetiyle Belirlendikten Sonra Yalnızca Bunların Bedeli Tesbit Edilip Hesaplanarak Bu Bedele Hükmedilmesi Gerekir

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2019/4681 K. 2020/37 T. 13.1.2020 ORTAK GİDER ALACAĞI İSTEMİ ( Davacı Tarafından Anataşınmaza Ait Onaylı Mimari Projesine ve Tekniğine Uygun […]
21 Ekim 2020

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi – Her Kat Maliki, Anataşınmazın Güçlendirilmesinin Zorunlu Olduğunun Bilimsel Olarak Tespit Edilmesi Halinde Diğer Maliklerin Rızası Olmasa Dahi Güçlendirmenin Yapılmasını Kat Maliklerinden İsteyebileceği Ve Gerektiğinde Buna Karşı Çıkan Kat Malikleri Aleyhine Mahkeme Aracılığıyla Hazırlattırılacak Proje Doğrultusunda Binanın Güçlendirilmesini Ve Bunun Gerektiği Masrafların Kat Maliklerinden Tahsili İçin Eda Davası Açabileceği Yargıtay Uygulamalarında Kabul Edilmektedir

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2019/2423 K. 2019/4926 T. 17.9.2019 ANATAŞINMAZIN TEKNİK OLARAK GÜÇLENDİRMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Mahalinde Konusunda Uzman Bir Bilirkişi […]
21 Ekim 2020
icra hukuku

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi – Anataşınmazın Korunması, Onarımı Ve Bakımının Yöneticinin Görevleri Arasında Olduğu, Yöneticinin Bu İşi Kat Maliklerinden Toplayacağı Avansla Yapacağı Dikkate Alınarak Onarım Maliyetinin Kat Maliklerinden ( Davacı Da Dahil ) Avans Niteliğinde Olarak Kanunun 20/B Maddesi Uyarınca Arsa Payları Oranında Toplanması, Masrafların Daha Fazla Olması Halinde Kalan Kısmın Da Kat Maliklerinden Alınması Suretiyle Onarımı Yapması İçin Varsa Öncelikle Dava Konusu Taşınmazın Ortak Yöneticisine Yetki Ve Uygun Bir Süre Verilmesi, Yöneticinin Bulunmaması Veya Yöneticinin Yerine Getirmemesi Halinde Davacının Bu Konuda Yetkilendirilmesi Gerekir

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2574 K. 2018/8114 T. 11.12.2018 HÂKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Onarımı Yapması İçin Varsa Öncelikle Dava Konusu Taşınmazın Ortak Yöneticisine Yetki […]
21 Ekim 2020

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi – Kat Malikleri Adına Yapılan Ortak Giderin Tahsili Davasında Giderin Ortak Alan Onarımı İçin Yapıldığının İspatı Davacı Tarafça Yapılmalıdır. Yapılan Masrafların Gerçekliği Denetlenerek, Davalı Arsa Sahibinin Sorumlu Olup Olmadığı, Sorumlu İse Miktarının Ne Olduğu İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekir

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7964 K. 2018/2573 T. 3.4.2018 APARTMAN ORTAK GİDERİ İÇİN HARCANAN BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Yapılan İncelemenin Eksik ve Hüküm Kurmaya […]