Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Nisan 2021
Boşanma davası süresince belki de taraflar için en zorlu konulardan biri çocuklar üzerindeki velayet hakkının belirlenmesidir. Hakim çocuğun velayet hakkının kimde olacağını belirlerken titizlikle inceleme yapmak durumundadır. Ancak boşanma davası sonucunda verilen velayet hakkının kime ait olacağı kararı dava sürecinden sonra da inceleme konusu yapılabilmektedir. Hakim değişen durumları göz önüne alarak her daim velayetin değiştirilmesi...
Read More
 Gaiplik, bir kimseden uzun süre haber alınamaması veya ölüm tehlikesi içinde kaybolmasından bahisle mahkeme kararıyla ölmüş olabileceğinin kabul edilmesidir. Gaiplik kararı gerçek kişiler için verilebilmekte olup tüzel kişiler için gaiplik kararı verilmesi söz konusu değildir. Gaiplik ve ölüm karinesi farklı hukuki kavramlardır. Türk Medeni Kanunu uyarınca bir kişinin ölümü nüfus kayıtları ile ispat olunur. Nüfus...
Read More
Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik ölüm, gaiplik ve boşanma yoluyla sona ermektedir. Boşanma, eşler arasında anlaşma yoluyla veya çekişmeli yargılama sonucunda gerçekleşmektedir. Unutmamak gerekir ki eşler anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma yollarından hangisini seçerse seçsin boşanmanın sonuçlarını doğurabilmesi için kesinleşmiş bir mahkeme kararı mevcut olmalıdır. Aksi halde eşler arasındaki evlilik bağı devam edecektir. Anlaşmalı olarak...
Read More
Cinsel Taciz Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde düzenlenmiştir. TCK.m.105’e göre; “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”             Cinsel taciz suçunun faili hakkında...
Read More
Miras, miras bırakanın malvarlığının külli halefiyet yoluyla mirasçılarına geçmesidir. Dolayısıyla tereke, aktif ve pasif olarak adlandırdığımız malvarlığı değerleri ve borçlarla birlikte mirasçılara intikal etmektedir. Bazı hallerde terekenin külli intikali, mirasçılar bakımından olumsuz sonuçlar doğurabildiğinden kanun koyucu mirasın reddi prosedürünü düzenlemiştir. Mirasçı, miras bırakan ile arasındaki kötü ilişki sebebiyle, miras bırakanın ölüme bağlı tasarruflarının getirdiği yükümlülüklerin...
Read More
Ülkemizde nüfusun artması ve köyden kente göç hareketinin hız kazanması sonrasında büyük bir gereklilik haline gelmiştir. Bu sebeple kanun koyucu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ’nu düzenlemiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesine göre, yönetici veya yönetim kurulu, bir yıl görev yapmak üzere kişi ve arsa payı bakımından %50 çoğunluk ile seçilir. (Site gibi toplu konutlarda...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim