İDARE HUKUKU

Yavuz & Partners Law Firm, temelini Anayasa’nın oluşturduğu ve idare tarafından gerçekleştirilen eylemlerin gerek gerçek gerekse tüzel kişileri etkileyen idare hukuku alanında özellikle idari başvuru süreçleri, imar hukuku,        ruhsatlandırma işlemleri, maden hukuku, idari cezalar, hukuka aykırı idari işlemlerin iptali ve bu işlemlerden doğan zararlar sebebiyle oluşan hak kayıplarının önüne geçebilmek ve müvekkillere en iyi yardımı sunabilmek adına çalışmalarına devam etmektedir.