Hafta İçi : 09:00-18:00
·

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, devletin yürütme organlarının yürüttüğü hizmetleri ve bu hizmetlerin yürütülmesi sırasında uymak zorunda olduğu hukuki kuralları kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, devletin hizmetlerinin yürütülmesi sırasında uymak zorunda olduğu yasaları, yönetmelikleri ve diğer hukuki düzenlemeleri içermektedir. İdare hukuku, devletin yürütme organlarının hizmetleri yürütürken uymak zorunda olduğu hukuki ilkeleri, hukuki süreçleri ve hukuki sorumlulukları tanımlar.

İdare hukuku, devletin yürütme organlarının hizmetlerini yürütmek için tasarlanmıştır. Bu hukuk dalı, devletin yürütme organlarının hizmetlerini yürütmek için çeşitli hukuki araçlar içermektedir. Örneğin, devletin yürütme organlarının hizmetlerini yürütmek için yürütme yasaları, yürütme yönetmelikleri, yürütme sözleşmeleri gibi hukuki araçlar kullanabilir.

Sonuç olarak İdare hukuku, devletin yürütme organlarının yürüttüğü hizmetleri ve bu hizmetlerin yürütülmesi sırasında uymak zorunda olduğu hukuki kuralları kapsayan, devletin hizmetlerin yürütülmesi sırasında uymak zorunda olduğu yasaları, yönetmelikleri ve diğer hukuki düzenlemeleri içeren, devletin yürütme organlarının hizmetlerini yürütmek için tasarlanmış bir hukuk dalıdır.

Yavuz & Partners Law Firm, temelini Anayasa’nın oluşturduğu ve idare tarafından gerçekleştirilen eylemlerin gerek gerçek gerekse tüzel kişileri etkileyen idare hukuku alanında özellikle idari başvuru süreçleri, imar hukuku, ruhsatlandırma işlemleri, maden hukuku, idari cezalar, hukuka aykırı idari işlemlerin iptali ve bu işlemlerden doğan zararlar sebebiyle oluşan hak kayıplarının önüne geçebilmek ve müvekkillere en iyi hukuki yardımı sunabilmek adına çalışmalarına devam etmektedir.