Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Şubat 2022
Öncelikle nafakayı tanımlamak gerekirse, nafaka  boşanma ya da ayrılıklarda mahkeme kararıyla bir kimsenin sorumlu olduğu kişi veya kişilere, ödemek zorunda olunan paradır diyebiliriz. Nafaka ve çeşitleri nden biri olan yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanun’un 175. Maddesinde: “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha fazla olmamak şartıyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz...
Read More
Tüketicinin elektrik faturalarına itiraz hakkı olarak tedarik şirketine 1 yıl içinde itiraz etme hakkına sahip olduğu kanunla düzenleme altına alınmıştır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Söz konusu kanunun 52. Maddesine göre de ‘’(1) Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal...
Read More
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ  2017/150 Esas 2020/1582 Karar 09.03.2020 Karar Tarihi     Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. – K A R A R – Davacı vekili;davalıların birbirlerinin devamı niteliğinde...
Read More
Kripto paralar da diğer bankada ki paralar gibi haczedilebildiğinden borçlunun kullanıcısı olduğu borsaya haciz ihbarnamesi gönderilmelidir. Kripto paraların haczi mümkün olduğu için bu konuda yapılacak ilk iş ilgili kripto para hesaplarının tespiti gereklidir. KRİPTO PARA KAVRAMI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Kripto para kavramı, gündemimizi yoğun şekilde meşgul eden yeni bir kavram. İlgili makalemizde gündelik hayatta...
Read More
İnsan haysiyeti, onur şeref ve saygınlığı ve bunlara saygı gösterilmesini isteme hakkı her hukuk devletinin mevzuat hükümleri çerçevesinde de korunma altına alınmış en evrensel haklardan birisidir. 2709 sayılı Anayasa hükümlerimiz ve 5237 sayılı TCK’da da buna yönelik hükümler mevcut olup, insanın, insan olarak varlığının getirisi olarak sahip olduğu haysiyetinin zarar görmesine karşı çeşitli koruma mekanizmaları...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim