Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Mart 2021
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf      Vasiyetname, tek taraflı bir hukuki işlemdir. Kişi, vasiyetname düzenleme konusundaki iradesini hukuk kuralları çerçevesinde açığa vurarak bir ölüme bağlı tasarruf oluşturur. Vasiyetnamenin nasıl düzenleneceği konusunda sitemizde bulunan makaleleri inceleyebilirsiniz. Bu makalede ise vasiyetnameden dönme ve vasiyetnamenin iptali konuları üzerinde duracağız. Vasiyetnameden dönme halleri kısaca; Yeni bir vasiyetname düzenleyerek eski vasiyetnameden dönme, Vasiyetnameyi...
Read More
Türk Medeni Kanunu madde 282’ye göre evlat edinme soybağının kurulmasının yollarından biridir. TMK ile evlat ilişkisinin doğumu mahkeme kararına bağlanmıştır. Kanun sistematiği doğrultusunda makalemizde de küçüklerin ve erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesini ayrı ayrı inceleme konusu yapacağız. KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNİN KOŞULLARI Küçüğün Bakılmış Ve Eğitilmiş Olması TMK’ ya göre; Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen...
Read More
Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içerisinde malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Miras bırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına kalır. Miras bırakanın bir vasiyetname düzenleyerek malvarlığını taksim etmesi sıkça görülen bir durumdur. Vasiyetname, tek taraflı bir irade açıklamasıdır ve tek taraflı bir hukuki işlemdir. Kişinin ölmesi ile hüküm...
Read More
Velayet sözcük anlamı olarak velilik, otorite manasına gelmektedir. Hukuki manada velayet kişiler arasındaki kan hısımlığından doğmaktadır. Çocuğun velayeti anne veya babaya aittir. Anne veya baba dışındaki bir kişinin çocukla velayet ilişkisi içerisinde bulunması söz konusu değildir. Çocuğun şahıs varlığı ve malvarlığı haklarının korunması ve yönetimi (dış ilişkide temsili) velisi tarafından gerçekleştirilmektedir. İç ilişki çocuğun anne...
Read More
Konkordato 28.02.2018 tarihinde kabul edilerek 15.03.2018 Tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı ‘‘İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’da düzenlenmiştir.Bu kanun kapsamında getirilen en temel değişiklik, ‘İflas Erteleme’nin yürürlükten kaldırılarak yerine ‘Konkordato’nun getirilmesidir. Konkordato, mali durumu bozulan ve ödeme güçlüğü çeken borçluları belli süreler içerisinde haciz...
Read More
whatsappdestek iletişim