MAKALELER

17 Kasım 2022
kiralanan yerin gösterilmesi

KİRALANAN YERİN GÖSTERİLMESİ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 319.maddesi gereğince kiracı, kiralanan yerin gösterilmesi müşterilere gösterilmesi zorunludur. Ancak bu zorunluluk kiraya verenin belirlediği şartlarda(haftanın kaç günü veya hangi gün […]
29 Ekim 2022
Kira tespit davası

KİRA TESPİT DAVASI

Kira tespit davası , 5 yıldan uzun süredir kullanılan çatılı konut ya da işyerinin rayiç bedelinin belirlenmesi için kiraya veren yahut kiracı tarafından açılan bir dava […]
9 Eylül 2022
Kira Bedelinin Tespiti Davası

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

Kira Bedelinin Tespiti Davası kiraya veren ile kiracı arasında süregelen kira bedeli anlaşmazlıklarında son dönemde fazlaca başvurulan bir dava türüdür. Kira sözleşmelerinde kiracı aleyhine değişiklik yapılabilecek […]
16 Temmuz 2022
Mirasçılıktan çıkarma

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT)

Mirasçılıktan çıkarma müessesesiyle belirli şartların varlığı halinde mirasçı, miras payından mahrum bırakılmaktadır. Mirastan çıkarma durumunda Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz. […]
30 Haziran 2022
Miras Paylaşma Sözleşmesi

MİRAS PAYLAŞMA (TAKSİM) SÖZLEŞMESİ

Miras Paylaşma Sözleşmesi , Mirasbırakanın ölmesiyle birlikte birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir […]
19 Haziran 2022
ihtiyaç sebebiyle tahliye davası

İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası , kiraya verenin kendisi veya yakınlarının kiralanan taşınmaza ihtiyaç duyması halinde kiracısını evden çıkarmasını sağlayacak bir dava türüdür.   TBK MADDE 350 […]
12 Haziran 2022

TANIMA VE TENFİZİN ŞARTLARI

Tanıma ve Tenfizin Şartları TANIMA VE TENFİZİN ÖN ŞARTLARI   MÖHUK  MADDE 50 (1) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre […]
11 Haziran 2022

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Mahkeme kararları kural olarak yalnızca verildikleri ülke kapsamında etkili olup hüküm ve sonuç doğururlar. Yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilmiş […]
8 Haziran 2022

CİNSEL SUÇLARDA İSPAT-MAĞDUR BEYANI

Cinsel Suçlarda İspat – Mağdur Beyanı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan cinsel suçlar, TCK m.102 ve devamında düzenleme altına alınmıştır. Bunlar; -Cinsel saldırı suçu. (TCK m.102) […]
7 Haziran 2022

Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu

Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu TCK Madde 239 (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı […]
6 Haziran 2022

GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Gemi kira sözleşmesi , kiraya verenin belirli bir süre için geminin kullanılmasını, kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmayı üstlendiği bir sözleşmedir. Kiraya verenin, gemi ile birlikte gemi […]
5 Haziran 2022

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu  TCK Madde 286 Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya […]