MAKALELER

23 Mart 2023
Hizmet Tespit Davası

HİZMET TESPİT DAVASI

HİZMET TESPİT DAVASI Hizmet tespit davası 5510 sayılı Kanun gereği sigortalı işlerde çalışan kişilerin SGK tarafından tespitinin yapılamadığı aynı zamanda eksik bildirilen hizmetlerin tescil edilmemesi öğrenildiği […]
22 Mart 2023
MEŞRU MÜDAFAA

MEŞRU MÜDAFAA

MEŞRU MÜDAFAA Meşru müdafaa TCK’nin Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler başlığı altında düzenlenmiştir. Kendisini veya bir başkasını haksız bir saldırıya karşı anın gerektirdiği duruma göre […]
16 Mart 2023
deprem

DEPREMDE MÜTEAAHHİDİN VE İDARENİN SORUMLULUĞU

DEPREMDE MÜTEAAHHİDİN VE İDARENİN SORUMLULUĞU Depremde Müteahhidin Ve İdarenin Sorumluluğu Ülkemiz coğrafik olarak en aktif deprem kuşaklarından biri üzerindedir. Dolayısıyla ülkemizde hayatın en büyük gerçeklerinden birini […]
16 Mart 2023
ayıplı mal

AYIPLI MAL NEDİR ?

AYIPLI MAL NEDİR ? Ayıplı mal, malın tüketiciye teslimi sırasında, taraflarca anlaşılmış olan kriterlere uygun olmaması veya sahip olması gereken objektif özellikleri taşımaması sebebiyle sözleşmeye aykırı […]
6 Mart 2023

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Tahliye Taahhütnamesi  Tahliye taahhütnamesi kiracının kiralananın tesliminden sonra, belirli bir tarihte kiralananı boşaltacağını beyan ettiği taahhütnamedir. Türk Borçlar Kanunu 352. maddesi konu başlığı gereği tahliye taahhütnamesi […]
2 Mart 2023

HACZE İŞTİRAK

Hacze İştirak borçlunun birden fazla alacaklısı olduğu durumda malvarlığının tüm borçlarını karşılayamayacak olması halinde alacaklıların başvuracağı hukuki bir yoldur.  Borçlusuna ait bir malı daha önce haczettiren bir […]
9 Ocak 2023

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU

LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLARIN VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU  Limited şirkette ortakların vergi borcundan sorumluluğu, sermaye şirketlerinin borçlarından dolayı ortakların değil, şirkettin bizzat kendi sermayesiyle sorumlu olacağı kuralının bir […]
9 Ocak 2023

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUMUZDA MUTLAK DELİL DEĞERLENDİRME YASAĞI

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUMUZDA MUTLAK DELİL DEĞERLENDİRME YASAĞI  Mutlak delil değerlendirme yasağı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ameliyesi olan ispat faaliyetini yönlendiren ve delillerin değerlendirilmesi aşamasını ilgilendiren bir […]
6 Ocak 2023

SİGORTA SÖZLEŞMESİ

SİGORTA SÖZLEŞMESİ Türk Ticaret Kanunu’nun 1401.maddesine göre sigorta sözleşmesi: ‘Sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi halinde […]
5 Ocak 2023

GREV VE LOKAVT

GREV VE LOKAVT İşveren sendikası veya işveren ile işçi sendikası arasında çıkan uyuşmazlıklar (toplu iş uyuşmazlıkları) için öngörülen arabuluculuk veya tahkim gibi barışçıl çözüm yollarının kullanılmasından […]
4 Ocak 2023
ikale sözleşmesi

İKALE SÖZLEŞMESİ

İkale sözleşmesi ile işçi ve işveren anlaşarak kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra işçiye makul miktarda ek ödeme ile iş sözleşmesini sonlandırabilirler. Ancak bu durumda işçi […]
30 Aralık 2022

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA  Limited şirket ortaklığından çıkma, limited şirketin melez bir ortaklık türü olması sebebiyle önemli bir konudur. Limited şirket bir sermaye şirketi olmasıyla birlikte […]