Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Category

MAKALELER
Kentsel Dönüşüm,afet riski olan bölgelerde, alanlarda, yahut bu bölge ve alanlarda  binaların/yapıların onarılması, güçledirilmesi yahut yıkılması/tasfiye edilmesidir. “Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarakta bilinen 6306 sayılı bu kanun asıl olarak “Afet riski altında ki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”dur. Kanunun amacı afet riski taşıyan alanlar ile bu alanlarda yer alan bina ve yapıların iyileştirilmesi,yenilenmesi yahut tasfiye edilmesidir.  ...
Read More
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiraya veren ile kiracının kira bedeli konusunda anlaşamaması halinde kira bedelinin belirlenmesini sağlamak amacıyla açılan davadır.   Mahkemenin kira bedelinin tespiti amacıyla görülen kira tespit davasında esas aldığı kriterler ise TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi, kiralananın mevcut durumu, emsal kira bedelleri ve diğer unsurlardır.   KİRA TESPİT DAVASI ŞARTLARI Kira...
Read More
Akreditif Nedir?
Akreditif Nedir? Akreditif, uluslararası ticarette alıcı ve satıcı arasındaki riskleri minimize etmek için kullanılan bir ödeme yöntemidir. İthalatçı ve ihracatçı arasında gerçekleşen dış ticaret işlemlerinde, akreditifli işlemler taraflara güven sağlamak amacıyla kullanılır. Bankalar, tarafsız bir konumda olduğu için akreditifte belirlenen kurallar ve ibraz edilen belgeler üzerinden işlem yaparlar. Bu sayede, iletişim zorluklarının ve zaman dilimlerinin...
Read More
İYUK MADDE 12
İYUK MADDE 12  İYUK MADDE 12 (İPTAL VE TAM YARGI DAVASI) İYUK Madde 12- İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karar bağlanması üzerine, bu husustaki kararın...
Read More
Kira Tespit Davası
KİRA TESPİT DAVASI  Kira tespit davası , 5 yıldan uzun süredir kullanılan çatılı konut ya da işyerinin rayiç bedelinin belirlenmesi için kiraya veren yahut kiracı tarafından açılan bir dava türüdür. Kira tespit davası, kira sözleşmesi yenileneceği zaman, yeni kira döneminde kira bedelini belirlemek veya mevcut kira bedelini düzeltmek amacıyla tarafların açtığı hukuki bir davadır. Bu...
Read More
Franchising Sözleşmesi
FRANCHISING SÖZLEŞMESİ Franchising sözleşmesi, mal ve hizmet dağıtımı amacıyla yapılan sürekli ivazlı bir sözleşmedir. Franchising sözleşmesinin uygulamada ve doktrinde farklı birçok tanımı bulunmaktadır. Örneğin; -Fikret EREN’e göre, “franchising sözleşmesi, ödemeyi üstlendiği bir bedel karşılığında, franchise verenin franchise alana, kendi imaj, isim marka ve işareti altında, mevcut pazarlama ve organizasyon sistemlerini, ticari ve teknik deneyim ve...
Read More
Şarj Hizmeti Yönetmeliği
ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ Şarj Hizmeti Yönetmeliği, EPDK tarafından hazırlanmış olup 02.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Elektrikli araçların yaygınlaşmasının hızla devam ettiği Türkiye’de önemli bir adımdır. ŞARJ İSTASYONU İŞLETMECİSİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha belirgin hale gelmesi, insanların çevreye ve kendi sağlıklarına daha duyarlı olmalarını teşvik etmiştir. Bu durum, daha çevreci...
Read More
BNPL Hukuki Niteliği
BNPL Hukuki Niteliği BNPL, “Buy Now Pay Later” ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçede “Şimdi Al, Sonra Öde” anlamına gelir. Bu bir ödeme yöntemidir ve tüketicilere ürün veya hizmetleri hemen satın alma imkânı sunar, ancak ödemeyi daha sonra yapma seçeneği sunar. BNPL, geleneksel kredi kartı veya taksitli ödeme yöntemlerinden farklıdır. Tüketici, bir satın alma işlemi yaparken, ödemenin...
Read More
Kiralananda Yenilik Ve Değişiklik Yapılması 
KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  Kiracı, kiraya verenin izni olmadan kiralananda yenilik veya değişiklikler yaparsa, TBK 316. md. uyarınca, özenli kullanma yükümlülüğünü ihlal etmiş olur. KİRAYA VERENİN RIZASI OLMAKSIZIN KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Kiracının, kira sözleşmesiyle verilen haklardan biri, eşyayı sözleşmede belirtilen amaca uygun olarak kullanmaktır. Bu nedenle, genellikle kiracı, eşyanın doğasına müdahale etme...
Read More
USULSÜZ TEBLİGAT
Usulsüz Tebligat: Önemi ve Sonuçları Tebligat, bilgilendirme yanında, belgelendirme özelliği de bulunan bir usul işlemidir. Tebligatın usulüne uygun yapılması, adil yargılanma ilkesini sağlamak, hukuki dinlenilme hakkını korumak ve taraf teşkilini doğru şekilde belirlemek açısından büyük önem taşır. Ancak bazen tebligat işlemleri usulüne aykırı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu durumda, tebligat işlemi gerçekleşmiş olsa da usulüne uygun...
Read More
1 2 3 37
whatsappdestek iletişim