MAKALELER

10 Ağustos 2021

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI NEDİR?

Tasarrufun iptali davası icra takibi yoluyla alacağını tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde menkul ve gayrimenkul mallarına ilişkin tasarruflarını, mal kaçırma saiki ile yaptığını iddia ederek iptalini […]
10 Ağustos 2021

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

Hukukumuzda alacağı teminat altına almak adına birçok yol bulunmaktadır. Bu yollardan biri de rehindir. Rehin, taşınır ve taşınmaz rehni olarak iki kategori altında toplanmaktadır. Yine, taşınır rehni de teslimli ve teslimsiz olarak iki başlık […]
9 Ağustos 2021
malpraktis davaları

MALPRAKTİS DAVALARI NEDİR?

Malpraktis davaları, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada giderek önem kazanan bir konudur. Bu kavram, tıp etiği, hukuk, ekonomi ve daha birçok disiplinin işin içine girmesiyle ve […]
4 Ağustos 2021
Çek iptali

ÇEK İPTALİ DAVASI NEDİR?

Çek iptali davası konusu ticari hayatın akışı itibariyle sıkça gündeme gelmektedir. Kambiyo senedi olarak düzenlenen çek, tıpkı bono ve poliçe gibi bir çeşit kıymetli evraktır. Kambiyo […]
1 Ağustos 2021

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

1-) HUKUKİ NİTELİĞİ Ceza muhakemesi hukukunda nihai hedef, şüphelinin cezalandırılması değil maddi gerçeğe ulaşmak ve adil bir şekilde yargılama yapılmasını sağlamaktır. Yargılama sonunda verilecek kararın uygulanmasını […]
1 Ağustos 2021
kamulaştırma nedir

KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ NEDİR?

Kamulaştırma kısaca; idarenin kamu yararına bir faaliyette kullanmak üzere özel kişilere ait taşınmaz malları zorla almasıdır. Kamulaştırma işlemi, bireylerin mülkiyet hakkına dokunmasından dolayı, her dönemde tartışılan […]
31 Temmuz 2021
kara para nedir

KARA PARA AKLAMA SUÇU NEDİR ?

Kara para aklama, ulusal ve uluslararası topluma olan zararı yüksek, karmaşık, organize suçluluk ve yolsuzlukla sıkı bağları bulunan bir suç tipidir. Bu sebeple suçun takibi son […]
15 Temmuz 2021
Broker

BROKER NEDİR ?

BROKER NEDİR? Sigortacılık Kanunu’ndaki tanıma göre broker, “Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen […]
12 Temmuz 2021
Vize Muafiyeti Nasıl Sağlanır ?

VİZE MUAFİYETİ NASIL SAĞLANIR?

Yabancı devlet vatandaşlarının Türkiye’ye vize almadan girebilmeleri ve muafiyet süresi içinde ülkede kalabilmeleri vize muafiyeti olarak kabul edilmektedir. Vize muafiyeti kapsamında yurda gelen yabancı devlet vatandaşları, […]
11 Temmuz 2021
Konişmento

KONŞİMENTO

  Geçmişi 14. yüzyıla kadar uzanan denizde taşıma senetlerine gelişen ve değişen ticaret hayatıyla yenileri eklenmiştir. Günümüze kadar kullanılmış olan denizde taşıma senetlerine örnek vermek gerekirse; […]
4 Temmuz 2021

KRİPTO PARA BİRİMLERİ İÇİN HUKUKİ DÜZENLEME ARAYIŞLARI

Günümüzde kripto para birimlerinin işleyişlerini düzenleyen ne uluslararası ne de ulusal bir hukuki düzenleme mevcuttur. Kripto para birimleri için düzenleyici kuralların olmaması, onlara varlıklarını otonom olarak […]
3 Haziran 2021

KRİPTO PARALARLA İŞLENEN SUÇLARDA FAAİLLERİN BELİRLENMESİNDEKİ GÜÇLÜKLER

Konuyla ilgili olarak, öncelikle kavramları tanımlamak ve bu kavramlar arasında ki farklılıklarla birlikte benzerlikleri bilmek gerekir. İlk bakışta birbirine çok benzer ve birbirini çağrıştıran kavramlar arasında […]