Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Ocak 2019
TTK’nın 783/3 maddesinde çek tazminatı düzenlenmiştir. Bu madde kapsamına göre karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bunun yanında hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin edecektir. 6762 sayılı TTK’nın 695/3 maddesinde %5 oranında olan çek tazminatı, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı TTK ile...
Read More
whatsappdestek iletişim