Uncategorized

16 Temmuz 2022
Mirasçılıktan çıkarma

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT)

Mirasçılıktan çıkarma müessesesiyle belirli şartların varlığı halinde mirasçı, miras payından mahrum bırakılmaktadır. Mirastan çıkarma durumunda Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz. […]