Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Mayıs 2021
Navlun sözleşmesi taşıyanın navlun karşılığında deniz yolu ile eşya taşımayı, taşıtanın da navlun ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İşbu sözleşmenin unsurları şu şekilde sıralanabilir;   Taşımanın deniz yoluyla yapılması gerekir.   Taşıma işi bir gemiyle yapılmalıdır.   Bir eşya taşımanın üstlenilmesi gerekir. Emredici hükümlere aykırı olmayan ve taşınabilir nitelikteki her şey sözleşmenin konusunu oluşturabilir. Yolcu taşınması ve...
Read More
6102 sayılı Türk ticaret Kanunu’nun(TTK) 547.maddesinde tasfiyesi tamamlanmış bir şirketin gerekli görüldüğünden ek tasfiye için geçici olarak ihyasına karar verilebileceği belirtilmiştir. Bu kurum ek tasfiye (geçici ihya) olarak adlandırılmaktadır. (Gerek resen ticaret sicil müdürlüğü tarafından gerekse de şirketin bizzat tasfiye memurları aracılığıyla tasfiyesi halinde)   Kanunun ilgili maddesi aşağıda ki gibidir; MADDE 547- (1) Tasfiyenin...
Read More
Kitle iletişim araçları yoluyla tüzel veya gerçek kişiler hakkında yanlış, gerçeğe aykırı ifadelere veya iddialara yer verilmişse veya özel hayatın gizliliği ile kişinin haysiyet ve şerefine dokunacak söylemler var ise bu yöndeki haberlere karşı yasal haklar bulunmaktadır. Hukuki düzenlemeler, haberin yayınlandığı kitle iletişim aracına göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla öncelikle haberin yayınlandığı kitle iletişim aracının tespit...
Read More
Evlilik birliğinin sonlandırılması boşanma ile gerçekleşir. Eşlerin boşanması için mahkeme kararı gereklidir. Her ne kadar eşler anlaşmalı olarak boşanmak yönünde bir irade içerisinde olsalar da mahkemenin kararı olmaksızın boşanmak mümkün değildir. Boşanma davası sürerken taraflardan biri için tedbir nafakasına hükmedilebilir. Dava sonuçlanana kadar tedbir nafakası olarak hükmedilen nafaka, boşanma kararının verilmesi ile birlikte yoksulluk nafakasına...
Read More
Türk Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu, alkollü araç kullanma fiilini kanuna aykırı davranış biçimi olarak saptamıştır. Buna göre, hususi otomobil sürücülerinin 0,50 promil, diğer araç sürücülerinin 0,20 promil olarak belirlenmiş sınır üzerinde alkollü olması halinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma fiili gerçekleşir. Alkollü olduğu yapılan ölçümlerle tespit edilen sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle alıkonur, aracı...
Read More
İntifa hakkı (intifa hakkının haczi için açıklanması gerekmektedir.), bir eşya üzerinde, kullanma ve yararlanma haklarının malik dışındaki bir kişiye tanınmasıdır. İntifa hakkı, sınırlı ayni haklardandır. Bir malın intifa hakkının malik dışında bir başkasına tanınmış olması halinde malik, yalnızca kuru mülkiyet hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, maldan yararlanamaz, malı kullanamaz ancak malın sahibidir. İntifa hakları, İcra...
Read More
19.Ceza Dairesi          2019/18946 E.   2020/8274 K. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında, Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 22/03/2018 tarihli ve MA 27204083 sayılı idarî yaptırım karar tutanağı ile uygulanan 2.018,00 Türk lirası idarî para cezasına karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin Bursa 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin...
Read More
İnançlı işlem, inananın teminat oluşturmak veya yönetilmek üzere mal varlığı kapsamındaki bir şey veya hakkını, inanılana devretmesi ve inanılanın da inanç anlaşmasındaki koşullara uygun olarak inanç konusu şeyi kullanmasını, amaç gerçekleştiğinde ise belirlenen şekilde inanana iade etmesini içeren işlemlerdir. İnançlı bir işlem ile inanan, sahibi olduğu bir mülkiyet veya alacak hakkını inanılana kazandırıcı bir işlemle...
Read More
Nafaka (Nafaka arttırım davaları konumuz gereği nafaka kavramının kısaca açıklanması gerekmektedir.), boşanma davası sonucunda karara bağlanan bir husustur. Taraflardan birine (yoksulluk nafakası) veya müşterek çocuğa bağlanan nafaka (iştirak nafakası) zamanla ihtiyaçları karşılamaktan uzak kalabilir. Bu durumlarda Türk Medeni Kanunu, nafakanın artırılması davası açma imkanını tanımıştır. Aynı zamanda kanun, nafakanın değişen koşullarda azaltılmasının da mümkün olduğunu...
Read More
Trafik kazalarında taksirle yaralama :Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 89. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu tanım, taksirle yaralama suçunun basit halidir. Suçun nitelikli halleri maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna...
Read More
1 2
whatsappdestek iletişim