Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Aralık 2020
Kat Maliklerinin Giderlere Katılma Yükümlülüğü Apartman yönetimi günümüzde kentleşmeyle birlikte gün içinde en çok karşılaştığımız problemlerden birisi haline geldi.  Apartman yönetimi sırasında ortaya çıkan giderlerden apartman sakinlerinin sorumluluğunun ne olacağı meselesini de bu sebeple inceleme konusu yapacağız. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat maliklerinin gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak,...
Read More
Anonim Şirket ve Limited Şirket Karşılaştırılması   Anonim Şirket: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesinde tanımlanmıştır. İlgili madde hükmü şöyledir: “MADDE 329: Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.” Limited Şirket: TTK m. 573’e göre bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret...
Read More
Hayata Kast , Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası   Kanuni Dayanak: Türk Medeni Kanununda düzenlenen boşanma konusunda birtakım özel ve genel boşanma sebepleri belirlenmiştir. Söz konusu boşanma sebeplerinden biri de özel boşanma sebepleri arasında olan ve TMK m.162’de düzenlenen“hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış”tır. Madde metni şöyledir:   “Hayata...
Read More
İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı  (İŞ K. m.25)   İş sözleşmelerinin fesih şekillerine ve nedenlerine göre işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanıp yararlanamayacağı, boşta geçen sürelere ilişkin tazminat talep etme hakkı olup olmadığı, işe iade isteme hakkı bulunup bulunmadığı ve bazen de cezai şart ödeme gibi bir takım yükümlülüklerden sorumlu olup olmayacağı hususları...
Read More
Çocuğu Göstermeme Suçu 1- Kanuni Düzenleme: İcra İflas Kanunu’nun “On Altıncı Bap” kısmında bulunan 331 ve 354.maddeleri arasında birtakım İcra Hukukuna özgü suçlar ve cezaları düzenlenmiştir. Bu suçlardan biri de boşanmış veya boşanma davası devam eden ebeveynlerin ortak çocuklarını mahkeme kararına rağmen karşı tarafa göstermemesi/teslim etmemesi sebebiyle oluşan ve çocuğu teslim etmeme/göstermeme suçu olarak adlandırılan...
Read More
Nafaka Kararlarına Uymama Suçu 1- Kanuni Düzenleme: İcra İflas Kanunu’nun “On Altıncı Bap” kısmında bulunan 331 ve 354.maddeleri arasında birtakım İcra Hukukuna özgü suçlar ve cezaları düzenlenmiştir. Bu suçlardan biri de uygulamada nafaka ödememe suçu olarak kullanılan hukuki terimin yasal dayanağı İcra ve İflas Kanunu’nun “Nafaka kararlarına uymama cezası” başlıklı ve 344 numaralı maddesidir. İlgili...
Read More
whatsappdestek iletişim