MİRAS HUKUKU

Yavuz & Partners Law Firm, edindikleri deneyimlerle birlikte, mirasın reddi ve tasarruf iptal davaları, muris muvazaası, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, vasiyetname düzenlenip hazırlanması, vasiyetnamenin iptali, feragat sözleşmeleri düzenlenmesi, tereke tespiti, ecri misil, izale-i şüyuu, ortaklığın giderilmesi, mal paylaşımı gibi miras hukukunun tüm alanlarına temas eden konularda müvekkillere profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir.