Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Ekim 2020
T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2019/4681 K. 2020/37 T. 13.1.2020 ORTAK GİDER ALACAĞI İSTEMİ ( Davacı Tarafından Anataşınmaza Ait Onaylı Mimari Projesine ve Tekniğine Uygun Olarak Yapılan Herhangi Bir Tadilat Olup Olmadığı Bilirkişi Marifetiyle Belirlendikten Sonra Yalnızca Bunların Bedeli Tespit Edilip Hesaplanarak Bu Bedele Hükmedilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Davanın Tümden Kabulüne Karar Verilmesinin...
Read More
T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2019/2423 K. 2019/4926 T. 17.9.2019 ANATAŞINMAZIN TEKNİK OLARAK GÜÇLENDİRMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Mahalinde Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Keşif Yapılmak Suretiyle Dava Konusu Anataşınmazın Statik Hesaplarının ve Betonarme Taşıyıcı Elemanlarının Kesit Boyut ve Demir Donatıları İle Beton Numunesi ( Karot ) Deneyleri Dikkate Alınarak Gerekli...
Read More
T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2015/7964 K. 2018/2573 T. 3.4.2018 APARTMAN ORTAK GİDERİ İÇİN HARCANAN BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Yapılan İncelemenin Eksik ve Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı/Davada Yargılama Aşamasında Fiili Bir Teslimin Yapıldığının Kanıtlanamadığı – Davada İspat Yükünün Davacı Tarafa Düştüğü/Yapılan Masrafların Gerçekliği Denetlenerek Davalı Arsa Sahibinin Sorumlu Olup Olmadığı Belirlenip Sorumlu ise Miktarının...
Read More
T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2010/7482 K. 2011/6735 T. 22.11.2011 BONOLAR NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Mahkemece Verilen Kesin Süre İçerisindeki Ara Kararın Yetersiz Olduğu/Ara Kararda Taraflarca Yapılması Gereken İşlerin Ayrıntılı Bir Şekilde Belirleneceği – Taraflara Anlatılacağı ) MAHKEMECE VERİLEN ARA KARARIN YETERLİ OLMAMASI ( Mahkemece Verilen Kesin Süre İçerisindeki Ara Kararın Yetersiz Olduğu/Ara...
Read More
Aile konutu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesiyle düzenlenmiş olan malik olan eşin tasarruflarına karşın aileyi korumayı amaçlayan bir düzenlemedir. İlgili hükme göre; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Bu yazımızda yalnızca aile konutu şerhinin niteliği ve...
Read More
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/2-1567 K. 2013/579 T. 24.4.2013 İPOTEĞİN TERKİNİ VE AİLE KONUTU ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerine Davalı Şirket Lehine İpotek Tesis Edildiği Bu Sırada Taşınmazın Kaydında Aile Konutu Şerhi Bulunmadığı – Davacı Tarafından Davalı Şirketin Kötü Niyetli Olduğunun da İspatlanamadığı/İstemin Reddi Gerektiği ) AİLE KONUTU ( Olarak Özgülenen Taşınmaz...
Read More
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/2-2056 K. 2015/1201 T. 15.4.2015 MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN KULLANDIĞI KREDİYE TEMİNAT OLARAK AİLE KONUTUNA İPOTEK KONULMASI ( Çocukların Anne Baba İle Aynı Çatı Altında Oturduğu/İpotek İşlemi Sırasında Davacı Eşin Açık Rızasının Alınmadığı – Müşterek Çocukların Kullandığı Krediden ve İpotek İşleminden Davacı Eşin Haberdar Olmadığını Kabul Etmenin Hayatın Olağan Akışına Aykırı...
Read More
icra hukuku
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1311 K. 2019/4071 T. 4.4.2019 AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI TALEBİ ( Eşlerden Biri Diğer Eşin Açık Rızası Bulunmadıkça Aile Konutu ile İlgili Kira Sözleşmesini Feshedemeyecek Olup Aile Konutunu Devredemeyip Hakları Sınırlayamayacağı/Aile Konutu Şerhi “Konulmuş Olmasa da” Eşlerin Birlikte Yaşadıkları Aile Konutu Üzerindeki Fiil Ehliyetlerinin Sınırlandırıldığı – Sınırlandırmanın “Emredici” Nitelikte...
Read More
1 2
whatsappdestek iletişim