Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Mayıs 2018
Miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyan vasiyetnamedir. Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyetnamenin düzenleme tarihi itibariyle düzenleyenin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olması sebebiyle yasal temsilci veya vekil tarafından yapılamaz. Ayrıca vasiyetçinin 15 yaşını doldurmuş olması şarttır. Bu...
Daha Fazla Bilgi Al
Konut veya çatılı işyeri kira sözleşmelerini sona erdirme yöntemlerinden birisi tahliye davası açılmasıdır. Uygulamada tahliye davası için en çok başvurulan sebep kiranın hiç ödenmemesi ya da geç ödenmesi halidir. Kiranın ödenmemesi haline detaylıca değinmeden önce tahliye davası için kiraya verenden ve kiracıdan kaynaklanan sebeplerden genel olarak bahsedecek olursak; Kiraya verenden kaynaklanan sebepler; Kiralananın kiraya veren,...
Daha Fazla Bilgi Al
İcra ve İflas Kanunu m.277 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiş olan tasarrufun iptali davası; borçlunun 3.kişiler lehine yaptığı tasarruf işlemlerinin alacaklılar tarafından geçersiz kılınması amacıyla açılmaktadır. Alacaklı davayı kazanırsa, mal üçüncü kişinin elindeyken satılır ve alacaklı alacağını malın bedelinden alır. Davacı, borçludan alacağını alamayıp icra takibi başlatan elinde kesin ya da geçici aciz vesikası bulunan her...
Daha Fazla Bilgi Al
Bir ticari kuruluşun faaliyetlerine son verilerek ortada kalan maldan ve paradan alacaklılara paylarına düşen miktarın verildiği süreç tasfiyedir. Tasfiye süreci şirketin ticaret sicilinden silinmesiyle sona erer ve şirketin tüzel kişiliği de bu şekilde ortadan kalkar. Ancak bazen şirket tasfiye edilmesine rağmen daha sonra ortaya çıkan borç veya tasfiye edilen şirkete karşı tasfiyeden sonra öğrenilen bir...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim