Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Haziran 2023
Franchising Sözleşmesi
FRANCHISING SÖZLEŞMESİ Franchising sözleşmesi, mal ve hizmet dağıtımı amacıyla yapılan sürekli ivazlı bir sözleşmedir. Franchising sözleşmesinin uygulamada ve doktrinde farklı birçok tanımı bulunmaktadır. Örneğin; -Fikret EREN’e göre, “franchising sözleşmesi, ödemeyi üstlendiği bir bedel karşılığında, franchise verenin franchise alana, kendi imaj, isim marka ve işareti altında, mevcut pazarlama ve organizasyon sistemlerini, ticari ve teknik deneyim ve...
Daha Fazla Bilgi Al
Şarj Hizmeti Yönetmeliği
ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ Şarj Hizmeti Yönetmeliği, EPDK tarafından hazırlanmış olup 02.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Elektrikli araçların yaygınlaşmasının hızla devam ettiği Türkiye’de önemli bir adımdır. ŞARJ İSTASYONU İŞLETMECİSİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha belirgin hale gelmesi, insanların çevreye ve kendi sağlıklarına daha duyarlı olmalarını teşvik etmiştir. Bu durum, daha çevreci...
Daha Fazla Bilgi Al
BNPL Hukuki Niteliği
BNPL Hukuki Niteliği BNPL, “Buy Now Pay Later” ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçede “Şimdi Al, Sonra Öde” anlamına gelir. Bu bir ödeme yöntemidir ve tüketicilere ürün veya hizmetleri hemen satın alma imkânı sunar, ancak ödemeyi daha sonra yapma seçeneği sunar. BNPL, geleneksel kredi kartı veya taksitli ödeme yöntemlerinden farklıdır. Tüketici, bir satın alma işlemi yaparken, ödemenin...
Daha Fazla Bilgi Al
Kiralananda Yenilik Ve Değişiklik Yapılması 
KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  Kiracı, kiraya verenin izni olmadan kiralananda yenilik veya değişiklikler yaparsa, TBK 316. md. uyarınca, özenli kullanma yükümlülüğünü ihlal etmiş olur. KİRAYA VERENİN RIZASI OLMAKSIZIN KİRALANANDA YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Kiracının, kira sözleşmesiyle verilen haklardan biri, eşyayı sözleşmede belirtilen amaca uygun olarak kullanmaktır. Bu nedenle, genellikle kiracı, eşyanın doğasına müdahale etme...
Daha Fazla Bilgi Al
USULSÜZ TEBLİGAT
Usulsüz Tebligat: Önemi ve Sonuçları Tebligat, bilgilendirme yanında, belgelendirme özelliği de bulunan bir usul işlemidir. Tebligatın usulüne uygun yapılması, adil yargılanma ilkesini sağlamak, hukuki dinlenilme hakkını korumak ve taraf teşkilini doğru şekilde belirlemek açısından büyük önem taşır. Ancak bazen tebligat işlemleri usulüne aykırı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu durumda, tebligat işlemi gerçekleşmiş olsa da usulüne uygun...
Daha Fazla Bilgi Al
Tebligat Kanunu madde 32/2’ye göre, usulsüz tebliğ durumunda, muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih esas alınır. Muhatabın beyan ettiği öğrenme tarihinin aksi karşı tarafça tanıkla ispat edilemeyip, sadece yazılı belge ile ispatlanabilir. 12. Hukuk Dairesi       2015/8686 E.  2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127...
Daha Fazla Bilgi Al
İHBAR TAZMİNATI
İHBAR TAZMİNATI İhbar tazminatı, işverenin/işçi nin iş ilişkisini belirli bir süre önceden bildirmeksizin sona erdirmesi durumunda işçi/işveren e ödenen bir tazminattır. İhbar tazminatı ile kıdem tazminatı arasında önemli farklar bulunmaktadır. İşçiler genellikle kıdem tazminatına hak kazandıklarında aynı zamanda ihbar tazminatına da hak kazanacaklarını düşünürler, ancak bu her zaman böyle değildir. Örneğin, bir işçi kıdem tazminatına...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim