BİLİŞİM HUKUKU

Yavuz & Partners Law Firm, içinde bulunduğumuz yüzyılın vazgeçilmez bir parçası olan bilişim sektöründe; bilişim suçları, internet yoluyla oluşmuş veya oluşabilecek ihlaller, kişisel verilerin korunması, telif hakları, tüketicinin korunması vb. konularda gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi bilişim hukukuna temas eden temel hakları da dikkate alarak gelişen ve gelişmekte olan bu alanda hizmet verir.