Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Ocak 2024
Avukat azletmek,belirli neden bulunması halinde veyahut herhangi bir neden olmaksızın,kişinin vekalet vermiş olduğu avukatla olan vekalet sözleşmesinin sona erdirilmesi anlamına gelir. Avukatın almış olduğu işi ihmal etmesi ya da kusurlu yapması,görevinin gerekliliklerini yerine getirmemesi durumunda azil işlemi haklı olarak gerçekleştirilebilir. Vekalet sözleşmesi,vekil ile vekalet veren arasında güven ilişkisine dayalı kurulan,vekilin vekalet veren lehine olacak şekilde...
Daha Fazla Bilgi Al
Hizmet tespit davası; Sigortalılığın tespiti davası ya da diğer adıyla hizmet tespit davası, sigortasız şekilde çalıştırılan,sigorta primleri yatırılmayan ya da eksik yatırılan,sigorta girişi yanlış yapılan işçilerin; geçmişe dönük olarak sigorta primlerinin tamamlatılması amacıyla açtıkları bir dava türüdür. 5510 sayılı kanun Madde 86/9 uyarınca aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren...
Daha Fazla Bilgi Al
Genel işlem koşulları, bir sözleşmenin taraflarından birinin, diğerine karşı tek başına hazırladığı ve sözleşmenin içeriğini belirleyen sözleşme hükümleridir. Genel işlem koşulları,TBK Madde 20/1’de düzenlenmiştir. İşbu maddeye göre; “Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir.” Genel işlem koşullarının bulunduğu bu...
Daha Fazla Bilgi Al
Tehiri icra yani icranın geri bırakılması İİK Madde 36’da düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ; “Tehiri icra, ilamlı icra takiplerinde, ilk derece mahkemesi kararının borçlu tarafından istinaf veya temyiz edilmesi durumunda, icra işlemlerinin üst mahkeme incelemesi sonuçlanana kadar durdurulmasıdır. Tehiri icra, icranın geri bırakılması olarak da bilinir.” Tehiri icrada ilamlı icra takibi borçlusu, icra dosyasında belirli...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim