Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Month

Haziran 2021
Konuyla ilgili olarak, öncelikle kavramları tanımlamak ve bu kavramlar arasında ki farklılıklarla birlikte benzerlikleri bilmek gerekir. İlk bakışta birbirine çok benzer ve birbirini çağrıştıran kavramlar arasında ki farklılıklar kadar benzerliklerde mevcuttur. Bu kısım ayırt edilmeden kripto paralarla işlenen suçlarda faillerin belirlenmesi ve karşılaşılabilecek güçlükler anlaşılamayacaktır. Elektronik Para Elektronik para, bildiğimiz anlamda banknot ve madenî paralarla...
Read More
İflas; borcunu ödemediği için hakkında belli usuller çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilen borçlunun, iflas masasına giren tüm mal ve alacaklarının paraya çevrilmesi ve çevrilen bu para ile bilinen bütün alacaklılara alacaklarının ödenmesini sağlayan takip yoludur. İşbu yazımızda iflasa tabi tacir olmayanlar konusunu mercek altına alacağız.   İFLASA TABİ KİŞİLER İflas yoluyla takip yapabilmek...
Read More
4857 Sayılı Kanun’nun 26.maddesinde haklı nedenle iş akdini fesheden işçi veya işverene fesih gerekçesini öğrendiği tarihten itibaren altı iş gününde sözleşmeyi feshetmesi için süre verilmiştir. İş akitlerinde haklı nedenle fesih süreleri işbu yazımızın konusunu oluşturacaktır. İlgili madde aşağıda ki gibidir; “Madde 26 -:24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim