hizmet tespit davası

23 Mart 2023

HİZMET TESPİT DAVASI

HİZMET TESPİT DAVASI Hizmet tespit davası 5510 sayılı Kanun gereği sigortalı işlerde çalışan kişilerin SGK tarafından tespitinin yapılamadığı aynı zamanda eksik bildirilen hizmetlerin tescil edilmemesi öğrenildiği […]
29 Nisan 2020

Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası T.C. Anayasası’nın 60.maddesiyle düzenlenen sosyal güvenlik hakkı her bireyin sahip olduğu vazgeçilemez temel haklardandır. İlgili anayasa hükmüyle devlete bireylerin sosyal güvenliğini sağlama yükümlülüğü […]
29 Nisan 2020

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi – Hak Sahipleri Tarafından Açılan Hizmet Tespiti Davasında Hak Düşürücü Sigortalı Hayattayken Dolmamış Olması Koşuluyla Ölümden İtibaren Başlar

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 1999/2735 K. 1999/2874 T. 27.4.1999   DAVA : Davacı, murisi eşinin davalılardan işverene ait işyerinde 1.9.1989-30.4.1990 tarihleri arasında asgari ücretle […]
29 Nisan 2020

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi – Eylemli veya Gerçek Biçimde Çalışmanın Varlığı Saptanmadıkça Hizmet Akdine Dayalı Sigortalılıktan Söz Edilemez

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2002/3002 K. 2002/3441 T. 18.4.2002 HİZMET TESBİTİ DAVASI ( İşe Giriş Bildirgesi Verilmiş Olup Diğer Yasal Belgelerin Bulunmaması ) İŞE […]
29 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay 10 Hukuk Dairesi – Hizmet Tespit Davasına İlişkin Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre Yönetmelikle Tespit Edilen Belgeleri İşveren Tarafından Verilen veya Çalıştıkları Kurumca Tespit Edilen Sigortalılar İçin Geçerli Değildir

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2004/6520 K. 2004/10496 T. 9.11.2004 HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kuruma İbraz Edilmiş İşe Giriş Bildirgeleri ve […]
29 Nisan 2020

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi – Hizmet Tespit Davası Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Taraflarca Getirilmiş Delillerle Yetinilmeyerek Re’sen Araştırma Yapılması Gereklidir

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2013/17322 K. 2014/1631 T. 28.1.2014   DAVA : Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün, davacı avukatı […]