Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

hizmet tespit davası hak düşürücü
Hizmet tespit davası; Sigortalılığın tespiti davası ya da diğer adıyla hizmet tespit davası, sigortasız şekilde çalıştırılan,sigorta primleri yatırılmayan ya da eksik yatırılan,sigorta girişi yanlış yapılan işçilerin; geçmişe dönük olarak sigorta primlerinin tamamlatılması amacıyla açtıkları bir dava türüdür. 5510 sayılı kanun Madde 86/9 uyarınca aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren...
Daha Fazla Bilgi Al
Hizmet Tespit Davası T.C. Anayasası’nın 60.maddesiyle düzenlenen sosyal güvenlik hakkı her bireyin sahip olduğu vazgeçilemez temel haklardandır. İlgili anayasa hükmüyle devlete bireylerin sosyal güvenliğini sağlama yükümlülüğü yüklenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’da bu amaçla ihdas edilmiştir. Hem anayasa hem de kanun hükmüyle görüldüğü üzere sigortalılık ihtiyari değil zorunludur. Ancak bu zorunluluğa...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 1999/2735 K. 1999/2874 T. 27.4.1999   DAVA : Davacı, murisi eşinin davalılardan işverene ait işyerinde 1.9.1989-30.4.1990 tarihleri arasında asgari ücretle çalıştığının tesbitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin hak düşürücü süre yönünden reddine karar vermiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan...
Daha Fazla Bilgi Al
icra hukuku
T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2004/6520 K. 2004/10496 T. 9.11.2004 HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kuruma İbraz Edilmiş İşe Giriş Bildirgeleri ve 13 Günlük Prim Ödemesi Bulunduğu – Sürenin Geçmiş Olduğundan Bahsedilemeyeceği ) HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespiti Davası – Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kuruma İbraz Edilmiş İşe Giriş Bildirgeleri...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim