Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

vasiyetname
Mirastan Mal Kaçırma Davası   Mirastan mal kaçırma bir çeşit muvazaalı işlem şeklidir. Uygulamada Muris Muvazaası şeklinde geçmektedir. Türk Borçlar Kanuna göre bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatma amacı güderek aralarındaki gerçek...
Daha Fazla Bilgi Al
ölüme bağlı tasarruflar
Ölüme bağlı tasarruflar, mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm doğuracak emirlerini içeren hukuki işlemlerdir. Ölüme bağlı tasarruf, niteliği gereği malvarlığına değil terekeye ilişkindir ve yapıldığı anda hüküm doğurmaz. Sonuç, ancak mirasbırakanın ölümünden sonra gerçekleşir. Ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetname hazırlama ve miras sözleşmesi akdetme şeklinde iki türlü yapılabilir. 1. VASİYETNAME TMK’nun 502. maddesine göre; “Vasiyet yapabilmek için ayırt...
Daha Fazla Bilgi Al
Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içerisinde malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Miras bırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına kalır. Miras bırakanın bir vasiyetname düzenleyerek malvarlığını taksim etmesi sıkça görülen bir durumdur. Vasiyetname, tek taraflı bir irade açıklamasıdır ve tek taraflı bir hukuki işlemdir. Kişinin ölmesi ile hüküm...
Daha Fazla Bilgi Al
Daha önceki yazımızda vasiyetname düzenlemek için gerekli şartlardan, vasiyetnamenin nasıl ve hangi şekillerde düzenlenebildiğinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise vasiyetnameye karşı başvurulacak hukuki yoldan bahsedeceğiz. Vasiyetname vasiyet edenin son isteklerini yansıtan bir belge olması sebebiyle bizim hukukumuzda ehliyetsizlik, irade sakatlığı, hukuka ve ahlaka aykırılık ve şekle aykırılık hallerinde vasiyetnamenin iptal edilebilirliği söz konusudur. Vasiyetname bu durumda...
Daha Fazla Bilgi Al
Miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyan vasiyetnamedir. Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyetnamenin düzenleme tarihi itibariyle düzenleyenin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olması sebebiyle yasal temsilci veya vekil tarafından yapılamaz. Ayrıca vasiyetçinin 15 yaşını doldurmuş olması şarttır. Bu...
Daha Fazla Bilgi Al
Daha önceki yazımızda miras hukukundaki tereke borçlarının ne olacağı,kimlerin mirasçı olabileceği veya olamayacağı, mirasın nasıl intikal ettiği gibi temel ilkelerden bahsetmiştik. Bunların haricinde miras hukukundaki diğer bir önemli husus mirasın paylaşımıdır. Bu yazımızda miras paylaşımının nasıl yapılacağı konusundaki merak edilen hususları aydınlatacağız. Miras paylaşımında önemli olan nokta murisin vasiyetnamesinin olup olmadığıdır. Kişi ölümünden önce usulüne uygun...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim