Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

02.07.2012 tarihli değişiklik
Tüketim ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin, bir miktar parayı ya da tüketilebilen bir şeyi ödünç alana devretmeyi, ödünç alanın da aynı nitelik ve miktarda şeyi geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir. Sözleşmenin Konusu Tüketim ödüncü sözleşmesinin konusu para veya misli şeylerdir, para, kıymetli evrak ya da ticari mallar ödünç sözleşmesinin konusunu oluşturabilirken  misli olmayan mallar, yani ferden belirlenmiş...
Daha Fazla Bilgi Al
Türk Borçlar Kanunu’nun 299.maddesinde tüm kira türlerini kapsayacak şekilde kira sözleşmesi “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Kiraya veren kiracının menfaatlerini gözeterek, kiralananda sözleşmenin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu durumda kiracının kira...
Daha Fazla Bilgi Al
Bir borçlunun ödenemeyen borçlarına istinaden alacaklı tarafından icra daireleri aracılığıyla başlatılan icra takibinde temel olarak; alacaklının takip talebi, borçluya ödeme emrinin gönderilmesi, takibin kesinleşmesi, borçlunun mallarının haczedilmesi, hacizli malların satışı ve satıştan elde edilen paraların paylaştırılması aşamaları bulunur. 6352 sayılı 02.07.2012 tarihli değişiklikle beraber borçlunun mallarının haczedilmesi aşamasında önemli değişiklikler olmuştur. Öncelikle genel olarak haciz...
Daha Fazla Bilgi Al
Islah İle Arttırılan Kısım İçin Faiz Talep Edilmese Bile Dava Dilekçesinde Mevcut Olan Faiz Talebinin Kısmi Islah İçin de Geçerli Olduğu – Kısmi Islahta Davacının Sadece Talep Sonucundaki Miktarı Değiştirdiği Davacının Dava Dilekçesindeki Diğer Unsurların Aynen Devam Ettiği Yönünde İradesinin Mevcut Olduğu   T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2015/22-449 K. 2017/128 T. 25.1.2017 •...
Daha Fazla Bilgi Al
İşçilik Alacağı Talebi – Yıllık İzinin İhbar Önelinden Önce Kullandırılmasının Asıl Olduğu/Kullanılan Süre Düşülmeden Yapılan Hesaplamaya İtibarla Fazla Yıllık İzin Alacağına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu   T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2016/17771 K. 2016/17890 T. 31.10.2016 • İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Halinde Belirtilen Bildirim Süresiyle İşçiye Verilmesi Zorunlu Yeni İş...
Daha Fazla Bilgi Al
Velayet/Kişisel İlişki Düzenlemesi Yapılırken Yargılama Sonrasında Meydana Gelen Gelişmelerin Dahi Göz Önünde Tutulması Gerektiği – Ortak Çocuklar Hakkında Düzenlenen Sağlık Raporlarının da Değerlendirilmesi Gerektiği   T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/18406 K. 2016/15904 T. 13.12.2016 • KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLEMESİ ( Kamu Düzenine Dair Olup Re’sen Araştırma İlkesinin Geçerli Olduğu – Kişisel İlişki Düzenlemesi Yapılırken...
Daha Fazla Bilgi Al
Toplantı Sırasında Davalının Davacıya “Sen Ne Densiz Adamsın” Dediği/Sarf Edilen Sözler İle Kişisel Değer Yargısında Bulunduğu Anlaşılmakla Her Ne Kadar Mahkemece Davaya Konu İfadelerin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu Benimsenmiş İse de Davalının Kişisel Değer Yargısı Niteliğindeki İfadelerinin Küçültücü Ve Hakaret Niteliğinde Olmayıp Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Amacı Taşımadığı   T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim