Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

yıllık ücretli izin
Yıllık Ücretli İzin Süreleri Yıllık ücretli izin süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. Maddesiyle işçinin kıdemi esas alınarak düzenlenmiştir. Kanuna göre çalışma süresi; Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olan işçilere on dört gün, Beş yıldan fazla on beş yıldan az olan işçilere yirmi gün, On beş yıl (dahil) ve daha fazla olan...
Daha Fazla Bilgi Al
Yıllık ücretli izin hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53 vd. maddeleri ile düzenlenmiş olan anayasal dinlenme hakkıdır. T.C. Anayasası’nın 50. maddesi yıllık ücretli izin hakkının anayasal dayanağını oluşturmaktadır. İlgili anayasa hükmüne göre dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Anayasa ile çalışanlara tanınmış olan dinlenme hakkının bir bölümünün koşullarının belirlenebilmesi amacıyla İş Kanunu’nun yıllık ücretli izine ilişkin hükümleri ihdas...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/8588 K. 2016/20520 T. 21.11.2016 ÇALIŞMA SÜRERKEN YILLIK İZİN KULLANILMAKSIZIN ÜCRETİNİN ÖDENMESİ (Yıllık İzin Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı ve Yıllık Ücretli İznin Paraya Tahvil Edilemeyeceği – İş Akdinin Sona Ermesinden Sonra Aynı Dönem İçin Yıllık İzin Ücretinin Talep Edilmesine Engel Olmadığı ) İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA YILLIK İZİN ÜCRETİ...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2016/12051 K. 2016/8083 T. 12.4.2016 KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ DAVASI ( Davacının İşe Giriş Tarihinde Hata Yapıldığı – Bilirkişi Raporunda Daha Önceki Bir Tarih Gösterilerek Özel Kişiye Ait İşyerinde Geçen Çalışmaların Hizmet Süresine Eklenerek İşçi Alacağının Hesaplanmasının Hatalı Olduğu/İşçi Alacağı ) İŞE GİRİŞ TARİHİNDE...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2008/11592 K. 2009/30499 T. 5.11.2009 YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Davacının Fiilen Çalıştığı Sürenin 5 Yıldan Az Olduğu Dönemler İçin 12 Gün Yerine 18’er Gün Olarak Hesaplama Yapıldığı – Bilirkişi Raporuna Karşı Bu Yöndeki İtiraz Karşılanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu ) MEVSİMLİK İŞÇİLER (...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17714 K. 2013/6283 T. 26.3.2013 MEVSİMLİK İŞÇİ ( Yıllık Ücretli İzin Kullanma veya Buna Dayanarak Ücret Alacağı İsteminde Bulunamayacağı – Bu Kuralın Nispi Emredici Olduğu ve İşçi Lehine Bireysel İş Sözleşmesi ya da Toplu İş Sözleşmesi İle Yıllık Ücretli İzne İlişkin Hükümler Düzenlenebileceği ) YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI (...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ E.1994/10367 K.1994/14461 T.20.10.1994 DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçinin İzin Ücretinden Sorumlu Olması) İZİN ÜCRETİ ( İşyerini Devralan İşverenin Sorumlu Olması ) İŞYERİNİN DEVRİNDEN SONRA İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ ( Devralanın İşçinin İzin Ücretinden Sorumlu Olması ) 1475/m.53,50 ÖZET : Devirlerde, devralan işveren eski işveren dönemindeki hizmet süresine binaen doğan haklardan da sorumludur. Bu...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ E.1997/18437 K.1997/22430 T.24.12.1997 ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi ) İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Zam İsteği Kabul Edilmeyen İşçinin İş Akdini Feshi ) ÜCRETE ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi ) YILLIK ÜCRETLİ...
Daha Fazla Bilgi Al
icra hukuku
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 1977/9622 K. 1977/7522 T. 27.6.1977 DAVA : Bornova İş Mahkemesinin yukarıda açıklanan kararının yürürlükteki hukuku ihlal edici nitelikte bir hükmü kapsadığı gerekçesiyle usulün 427. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması isteğinden ibarettir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yukarıda özetlenen isteği üzerine dosyadaki bütün belgeler incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Cumhuriyet Başsavcılığı DSİ. Genel...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim