Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

kira sözleşmesi
Alt Kira Sözleşmesi Ve Kiracının Kullanım Hakkının Devri  TBK MADDE 322  Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir. Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez. Alt kiracı,...
Daha Fazla Bilgi Al
Kira bedelinin ödenmesi için kararlaştırılan tarihin çok defa “belirli vade” niteliğinde olacağı dikkate alınırsa, bu tarihin geçirilmesi ihtar gerekmeksizin temerrüdün gerçekleşmesine yol açacaktır. Kira artışı için kiracıya ihtar gönderilmesi işbu nedenle önemli bir husustur. Yeni kira dönemlerinde yapılacak artışın sözleşmeyle kararlaştırıldığı durumlarda, kiracının yeni dönem kira bedelini ödeme borcu bakımından temerrüde düşmesi de özel olarak...
Daha Fazla Bilgi Al
Bilindiği üzere kira sözleşmesinin tarafları kiracı ve kiraya verendir. Kira sözleşmesi için kanunda herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Yani kira sözleşmesi yazılı veya resmi şekilde (örneğin noter huzurunda) yapılabileceği gibi sözleşme imzalanmadan sözlü olarak da yapılabilir. Kira sözleşmesi kiracı ve kiraya veren tarafından yapıldığı takdirde her iki tarafa da bazı yükümlülükler yükleyecektir. Bu yazımızda Türk...
Daha Fazla Bilgi Al
Kira Sözleşmesinde Sürenin Sona Ermesi Türk Borçlar Kanunu madde 347’de, konut ve işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi başlığı altında, kiracının veya kiraya verenin dava yoluna başvurmadan sözleşmeyi ne şekilde sona erdirebileceğini düzenlemektedir. Bu yazımızda madde 347’yle ilgili değerlendirmelere yer vereceğiz. TBK madde 347: “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en...
Daha Fazla Bilgi Al
  Aile Konutu Şerhi ve Eşlerin Aile Konutu Üzerinde ki Tasarruf Hakkı 1.) Aile Konutu Nedir? Aile Konutu kavramına TMK’nun 194. Maddesinin gerekçesinde yer verilmiştir. Madde metninin gerekçesinde aile konutu ‘ eşlerin bütün yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdiği yaşantısını buna göre şekillendirdiği, kötü ve iyi günlerini evin içerisinde yaşadığı, anı ve paylaşımlarla dolu bir alan olarak tanımlamıştır....
Daha Fazla Bilgi Al
Türk Borçlar Kanunu’nun 299.maddesinde tüm kira türlerini kapsayacak şekilde kira sözleşmesi “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Kiraya veren kiracının menfaatlerini gözeterek, kiralananda sözleşmenin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu durumda kiracının kira...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim