Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

usulsüz tebligat
USULSÜZ TEBLİGAT
Usulsüz Tebligat: Önemi ve Sonuçları Tebligat, bilgilendirme yanında, belgelendirme özelliği de bulunan bir usul işlemidir. Tebligatın usulüne uygun yapılması, adil yargılanma ilkesini sağlamak, hukuki dinlenilme hakkını korumak ve taraf teşkilini doğru şekilde belirlemek açısından büyük önem taşır. Ancak bazen tebligat işlemleri usulüne aykırı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu durumda, tebligat işlemi gerçekleşmiş olsa da usulüne uygun...
Daha Fazla Bilgi Al
Usulsüz Tebligat Genel bir tanım verilecek olursa tebligat, tebligata yetkili makamın belirli hukuki işlemlerden haberdar edilmek için o işlemin muhatabına belli usuller çerçevesinde bildirim yapılmasıdır. Ancak tebligata bağlanan sonuçların önemi nedeniyle, bu bildirim basit bir bildirim değildir. Tebligat ile işlemden etkilenecek olan kişinin haberdar edilmesi ve hukuki dinlenilme hakkının etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Hukuki...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/13353 K. 2019/3801 T. 7.3.2019 USULSÜZ TEBLİĞAT SEBEBİYLE İHALENİN İPTALİ DAVASI ( Satış İlanı Tebliğatının Usulsüz Yapıldığı/Adresin Kapalı Olduğu Gerekçesi ile Tebliğ Zarfının Mutarlığa Teslim Edildiği – Ancak Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebinin Tevsik Edilmediği/Bırakılan Kişinin Kim Olduğunun Belirtilmediği/Tebliğin Geçerli Olmadığı ) TEBLİĞAT İŞLEMİNİN USULSÜZ OLDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI ( Ancak Eldeki...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6291 K. 2010/6117 T. 31.5.2010 İHRAÇ EDİLEN ORTAĞIN ÇIKMA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Usulsüz Tebliğ Halinde Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Tebligat Geçerli Hale Geleceği – Usulsüz Tebliğin Geçerli Hale Gelebilmesi İçin Muhatabın Usulsüz Tebliği Öğrenmiş Olduğunu Beyan Etmesi Gerektiği ) USULSÜZ TEBLİGAT ( Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Tebligat Geçerli Hale...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/1046 K. 2019/9007 T. 23.5.2019 GECİKMİŞ İTİRAZ TALEBİ ( Mirasçısı Tarafından Borçlunun Tebligattan Haberdar Olmadan Vefat Ettiğini İleri Sürerek – Mirasçı Tarafından Murisin Hayatta İken Takipten Haberdar Olamadığı Hususu Süresinde İleri Sürülmüş İse de Takip Dosyasında Öğrenme Tarihine Göre Süresinde Yapılmış Bir İtiraz Olmadığından Takibin Durdurulmadığı Bu Hali İle...
Daha Fazla Bilgi Al
icra hukuku
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/2-1287 K. 2019/90 T. 7.2.2019 EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI NEDENİNE DAYALI BOŞANMA İSTEMİ ( Gerekçeli Kararın Stajyer Avukata Tebliğine İlişkin Avukatın Yazılı Bir Oluru Bulunmadığı ve Kararın Çalışan Sıfatıyla Stajyer Avukata Tebliğinin Geçersiz Olup Temyiz İsteminin Süresinde Olduğu – Tanık Beyanları ve Taraflar Hakkındaki Ceza Dosyası Birlikte Değerlendirildiğinde Davalı Erkeğin...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim