Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

boşanma
Düğün Takıları Kime Aittir?    YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/3-1038 K. 2021/458 T. 13.4.2021 Davacı vekili boşanma talebini de içeren daha sonra ziynet talepleri yönünden tefrik edilen dava dilekçesinde; taraflara düğünde takılan 200 adet çeyrek altın, 6 adet tam altın, 3 adet yarım altın, 19 adet 20’şer gram 22 ayar altın bilezik ile 1...
Daha Fazla Bilgi Al
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi   Kanunumuzda yapılan son değişiklik ile beraber seçimlik mallardan birini tercih etmeyen eşler yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar. Detayları aşağıda açıklanacağı üzere bu rejim diğer eşe ayni bir hak vermez, mülkiyetin bölüşümü gerçekleşmez ve edinilmiş mallara katılma rejiminde mal paylaşımı yapılırken hesaplanan artık değerin yarısı diğer...
Daha Fazla Bilgi Al
Anlaşmalı Boşanma   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve devamı maddelerinde boşanmaya ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Boşanma nedenleri ve usulleri incelendiğinde görülmektedir ki kanun, çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olmak üzere iki farklı usulü düzenlemiştir. Bu yazımızda anlaşmalı boşanmanın usulünü ve dava sürecini açıklayacağız. Kanuni Düzenleme: Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166.maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir....
Daha Fazla Bilgi Al
      Zina Sebebiyle Boşanma Davası Türk Medeni Kanununda düzenlenen boşanma konusunda birtakım özel ve genel boşanma sebepleri belirlenmiştir. Söz konusu boşanma sebeplerinden biri de özel boşanma sebepleri arasında olan ve TMK m.161’de düzenlenen“ZİNA”dır. Terim olarak zina; evlilik birliği süresince eşlerden birinin karşı cinsle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanabilir. Hukuki olarak zinanın varlığının kabul edilebilmesi...
Daha Fazla Bilgi Al
Boşanma Davası ve Sebepleri Resmi memur önünde yapılan evlilik, yasal boşanma sebepleri varsa ancak hakim kararıyla sona erdirilebilir. Çekişmeli veya anlaşmalı olarak ikiye ayrılan boşanma davalarının kanunda belirlenen sebepleri şu şekildedir; zina, hayata kast, eşe çok kötü muamele, yüz kızartıcı suç işleyen eşten boşanma, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve fiili...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim