Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

covid-19
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği önce 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 65’inci maddesinde düzenlenmiş olup, daha sonra söz konusu madde İş Kanunu’ndan çıkarılarak 15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı Kanunun 18 nci maddesi hükmü gereğince 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesine taşınmıştır. 4447 sayılı Kanunun Ek 2.nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemeye...
Daha Fazla Bilgi Al
7244 Sayılı Kanun’un İş Hukukuna Etkisi Bu araştırmamızda 7244 sayılı kanunla 4857 sayılı İş Kanunu’na ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeler ve bu maddeler doğrultusunda değişikliğe uğrayan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve fesih yasağı kavramları incelenecektir.   Fesih Yasağı İş Kanunu geçici madde 10 düzenlemesi “…her türlü iş veya hizmet sözleşmesi,...
Daha Fazla Bilgi Al
Uzaktan çalışma kavramı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi ile düzenlenmiştir. Kanun metni “…Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir…” şeklinde tanımlanarak uzaktan çalışma usulünün tanımı yapılmıştır. Kanun metninde uygulama için...
Daha Fazla Bilgi Al
Korona Virüs İş Kazası Sayılır Mı? Geniş anlamıyla sorumluluk kavramı, bir kişinin başka bir kişiye verdiği zararları giderme yükümlülüğü olarak açıklanmıştır. Hukuki anlamda sorumluluk ise, taraflar arasındaki borç ilişkisinin zedelenmesi sonucu doğan zararların giderilmesi (tazmin edilmesi) yükümlülüğünü içerir. İşyerinde meydana gelen iş kazaları nedeniyle işverenin hukuki sorumluluğunun niteliği Yargıtay’ın önceki kararlarında da benimsediği görüşe göre,...
Daha Fazla Bilgi Al
Korona Virüs – Sağlık Gerekçesiyle veya Zorlayıcı Nedenle İş Akdinin Feshi Enfekte olan işçinin hastalığının Covid-19 olması durumunda İş Kanunu m.25/I-b maddesi uygulama bulabilir. Bu durumda işverenin derhal fesih hakkı vardır. Bu maddede; “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda” işverenin derhal fesih hakkı vardır. Ancak...
Daha Fazla Bilgi Al
Korona Virüs – Mazeret İzni-Çalışmaktan Kaçınma İşçinin İş Kanunu’na göre mazeret izni alacağı haller tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlar geçici askerlik veya yasal ödev, hastalık -kaza gibi sağlık nedenleri, gözaltı – tutukluluk nedenleri, evlenme veya belirli yakınların ölümü, grev – lokavt, işçi kuruluşu yöneticiliği ve doğum ve gebelik halleridir. Bunların dışında mazeret izni verme takdiri işverene...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim