Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

hak sahipleri tarafından açılan hizmet tespit davası
Hizmet tespit davası; Sigortalılığın tespiti davası ya da diğer adıyla hizmet tespit davası, sigortasız şekilde çalıştırılan,sigorta primleri yatırılmayan ya da eksik yatırılan,sigorta girişi yanlış yapılan işçilerin; geçmişe dönük olarak sigorta primlerinin tamamlatılması amacıyla açtıkları bir dava türüdür. 5510 sayılı kanun Madde 86/9 uyarınca aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren...
Read More
Hizmet Tespit Davası T.C. Anayasası’nın 60.maddesiyle düzenlenen sosyal güvenlik hakkı her bireyin sahip olduğu vazgeçilemez temel haklardandır. İlgili anayasa hükmüyle devlete bireylerin sosyal güvenliğini sağlama yükümlülüğü yüklenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’da bu amaçla ihdas edilmiştir. Hem anayasa hem de kanun hükmüyle görüldüğü üzere sigortalılık ihtiyari değil zorunludur. Ancak bu zorunluluğa...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim