Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

şirketin ihyası
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/5353 K. 2020/626 T. 21.1.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 26/12/2018 tarih ve 2018/354 E- 2018/903 K. sayılı kararın davalı tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nce verilen 10/10/2019 tarih ve 2019/527 E- 2019/1198...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2016/9502 K. 2020/746 T. 6.2.2020 DAVA : Taraflar arasındaki yargılamanın yenilenmesi davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacılar vekili, davalı şirketin daha önce müvekkilleri aleyhine aynı mahkemede alacak...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1975 K. 2020/97 T. 15.1.2020 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı-birleşen dosya davalıları …, …, …,…,,…,…, vekili ile davalı-birleşen dosya davacısı … Besicilik İnş. Tur. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi ve birleşen dosya davalısı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8629 K. 2017/6341 T. 20.11.2017 • ŞİRKETİN FAAL OLDUĞU HALDE MÜNFESİH DURUMDA SAYILMASI SEBEBİYLE İHYA DAVASI ( Ticaret Sicili Müdürlüğünün Usulüne Uygun Birşekilde İşlem Yapmadığı – İlgililere İhtar Gönderilmediği/İhya Edilen Şirket Yöneticisi Dışında Tasfiye Memuru Atanamayacağı – Ek Tasfiye Kararı/Tebliğat Yapılmamaması ) • TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLGİLİLERE İHTAR YAPMADIĞI (...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1575 K. 2017/4857 T. 28.9.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen davada … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nce verilen 08/02/2017 tarih ve 2017/5-2017/24 Sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi tarafların vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 26/09/2017 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. Mehmet Çimen...
Daha Fazla Bilgi Al
Şirketlerin İhyası Ticaret şirketleri, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi yoluyla ortadan kalkarlar ve bu noktadan sonra tüzel kişilerini kaybederler. Ancak tasfiyeye ve sicilden terkine ilişkin işlemler her zaman maddi gerçeğe uygun tespitlere dayanmamakta ya da usulüne uygun yapılmamaktadır. Ticaret sicilinden silinen bir şirketin tasfiye haline girmesi sonucunu doğuran sona erme nedeni iptal...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim