Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

yargıtay
Cinsel Suçlarda İspat – Mağdur Beyanı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan cinsel suçlar, TCK m.102 ve devamında düzenleme altına alınmıştır. Bunlar; -Cinsel saldırı suçu. (TCK m.102) -Cinsel istismar suçu. (TCK m.103) -Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu. (TCK m.104) -Cinsel taciz suçu. (TCK m.105)   Ceza yargılamasının esas amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bakımdan hakim...
Daha Fazla Bilgi Al
Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu  TCK Madde 286 Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   Adliyeye karşı suçlar bölümünde düzenleme altına alınan ses veya görüntülerin kayda alınması suçu sadece ceza hukuku bakımından değil HMK kapsamında gerçekleştirilen duruşmalar açısından...
Daha Fazla Bilgi Al
Araç Değer Kaybı Tazminatı Araç değer kaybı, meydana gelen trafik kazası neticesinde hasara uğrayan ve bu sebeple bakım, onarım, tadilat gören bir aracın bundan sonra ikinci el piyasasındaki değerini ifade etmektedir. Bir araç kaza yapar ve hasara uğrarsa, ne kadar iyi şekilde tamir edilmiş olursa olsun ekonomik değerinde bir azalma meydana geleceği kuşkusuzdur. Yargıtay da...
Daha Fazla Bilgi Al
Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçu Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 264. Maddesinde düzenlenmekte olup Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar bölümünde yer almaktadır. TCK Madde 264 (1) Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan...
Daha Fazla Bilgi Al
Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Olma (TCK34)   TCK Madde 34 (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. (2) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu...
Daha Fazla Bilgi Al
Trafik Kazası Tazminat Davası Trafik kazası sonucu tazminat istemiyle hem bedensel hem de malvarlıksal zararların giderilmesi amaçlanır. En az bir motorlu aracın katıldığı kazalar, trafik kazası olarak adlandırılmaktadır. Trafik kazası tazminat davası, bu kaza sonucu bedensel veya malvarlıksal olarak zarara uğrayan kişilerin, kazadan sorumlu kişilere karşı açtığı dava türü olarak nitelendirilebilir. Trafik kazası sonucu meydana...
Daha Fazla Bilgi Al
İsim ve Soyisim Değiştirme Davası   Kişinin adı ve soyadı, kişinin şahsına sıkı sıkıya bağlı şahıs varlığı haklarındandır. Kişilerin toplum içerisinde tanınmasına hizmet ederek insanın kimliğinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu önemine binaen isim ve soyisim değişikliği belirli bir hukuki prosedür izlenerek gerçekleştirilmek zorundadır. Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesine göre, Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere...
Daha Fazla Bilgi Al
Düğün Takıları Kime Aittir?    YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/3-1038 K. 2021/458 T. 13.4.2021 Davacı vekili boşanma talebini de içeren daha sonra ziynet talepleri yönünden tefrik edilen dava dilekçesinde; taraflara düğünde takılan 200 adet çeyrek altın, 6 adet tam altın, 3 adet yarım altın, 19 adet 20’şer gram 22 ayar altın bilezik ile 1...
Daha Fazla Bilgi Al
Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması  Temel hukuk kurallarının en önemlilerinden bir tanesi alacak haklarının nispiliği ilkesidir. Alacak hakkı, ancak hukuki ilişkinin tarafları arasında ileri sürülebilir. Kural olarak borç ilişkisinin dışında bir başka gerçek ya da tüzel kişiye karşı borç ilişkisinden doğan alacak hakkı ileri sürülemez. Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisi ise bunun istisnalarından biridir. Ticaret şirketlerinde...
Daha Fazla Bilgi Al
Kira bedelinin ödenmesi için kararlaştırılan tarihin çok defa “belirli vade” niteliğinde olacağı dikkate alınırsa, bu tarihin geçirilmesi ihtar gerekmeksizin temerrüdün gerçekleşmesine yol açacaktır. Kira artışı için kiracıya ihtar gönderilmesi işbu nedenle önemli bir husustur. Yeni kira dönemlerinde yapılacak artışın sözleşmeyle kararlaştırıldığı durumlarda, kiracının yeni dönem kira bedelini ödeme borcu bakımından temerrüde düşmesi de özel olarak...
Daha Fazla Bilgi Al
1 2 3 4
whatsappdestek iletişim iletişim