Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

iş kanunu
İkale sözleşmesi ile işçi ve işveren anlaşarak kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra işçiye makul miktarda ek ödeme ile iş sözleşmesini sonlandırabilirler. Ancak bu durumda işçi işsizlik maaşı alamaz. İşçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözümünde ikale sözleşmesi son dönemde uygulamada sıklıkla karşılaştığımız  ve bir çok kişiyi ilgilendiren bir konudur. İkale(bozma) sözleşmesi, kısaca işçi ile işveren arasında iş...
Daha Fazla Bilgi Al
İş Kazası Tazminat Davası İşçinin aralarındaki hizmet sözleşmesi uyarınca işverenin işini yerine getirmesi nedeniyle yaralanması halinde kendisine veya ölümü halinde yakınlarına işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan bir dava türüdür. Maddi ve madeni tazminatı kapsar. Tazminat davası, asıl işverene veya alt işverene (taşeron) karşı açılabilir. İki işveren de müteselsilen/ müştereken sorumludur.   Sosyal Sigortalar Kanunu’nun...
Daha Fazla Bilgi Al
İşçinin Rekabet Yasağı REKABET YASAĞINDAN CEZAİ ŞART Özeti: İş sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini tehlikeye düşürecek şekilde yer, zaman ve konu bakımından hakkaniyete uygun olacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Aksi durumda sözleşmede ki cezai şart geçersizdir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/3251 Karar Numarası: 2019/805 Karar Tarihi: 04.02.2019 TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında...
Daha Fazla Bilgi Al
Deneme Süreli İş Sözleşmesi Daha önce İş Hukuku alanıyla ilgili makalemizde de belirttiğimiz üzere iş sözleşmelerinin bir türü de “deneme süreli iş sözleşmesi”dir. Deneme süresi; iş sözleşmesine koyulan bir hüküm ile işçinin çalışma şartlarını görüp işe uygunluğunu saptaması, işvereninse işçinin üstlendiği işi yapabilme yeteneğini ölçtüğü süre olarak tanımlanmıştır. Deneme süreli iş sözleşmesindeki amaç tarafların deneme...
Daha Fazla Bilgi Al
İş hayatında özellikle işten ayrılma durumlarında gündeme gelen en büyük sorunlardan birisi işçinin çalışma süresi ve fazla çalışma hesaplamalarında yaşanmaktadır. Öncelikle İş Kanunu’nun ilgili 41. Maddesi ve devamı hükümlerine baktığımızda; fazla çalışma, yasada yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak tanımlanmıştır. Aksi kararlaştırılmamışsa, 45 saatlik çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit bir...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim