Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

kira tespit davası
Kira sözleşmeleri, kiraya veren ile kiracı arasında imzalanan ve kiralanan taşınmazın kullanımını ve kira bedelini düzenleyen sözleşmelerdir. Kira sözleşmeleri, tarafların karşılıklı anlaşmaları ile belirlenir. Ancak, bazı durumlarda, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedeli, tarafların beklentilerini karşılamayabilir. Bu durumda, kira tespit davası veya kira bedeli uyarlama davası açılabilir. Kira tespit davası, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelinin gerçek...
Daha Fazla Bilgi Al
1)Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Artışına İlişkin Hüküm Varsa İhtar  Şartı Aranmaksızın Kira Bedelinin Tespiti Davasının Açılabilmesi TBK Madde 345 fıkra 3’e göre yeni kira dönemi içerisinde açılacak olan kira bedelinin tespiti davası sonucu alınacak söz konusu kararın yeni kira döneminin başından itibaren geçerli olabilmesi için herhangi bir ihtar şartı veyahut her yeni kira döneminin başlamasına...
Daha Fazla Bilgi Al
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiraya veren ile kiracının kira bedeli konusunda anlaşamaması halinde kira bedelinin belirlenmesini sağlamak amacıyla açılan davadır.   Mahkemenin kira bedelinin tespiti amacıyla görülen kira tespit davasında esas aldığı kriterler ise TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi, kiralananın mevcut durumu, emsal kira bedelleri ve diğer unsurlardır.   KİRA TESPİT DAVASI ŞARTLARI Kira...
Daha Fazla Bilgi Al
Kira Tespit Davası
KİRA TESPİT DAVASI  Kira tespit davası , 5 yıldan uzun süredir kullanılan çatılı konut ya da işyerinin rayiç bedelinin belirlenmesi için kiraya veren yahut kiracı tarafından açılan bir dava türüdür. Kira tespit davası, kira sözleşmesi yenileneceği zaman, yeni kira döneminde kira bedelini belirlemek veya mevcut kira bedelini düzeltmek amacıyla tarafların açtığı hukuki bir davadır. Bu...
Daha Fazla Bilgi Al
–Kira tespit davasında, yeni kira dönemi başlangıcından en geç otuz gün önce ihtarname tebliğ edilmemiş ise, dava dilekçesinin en geç otuz gün önce tebliği gerekir. Aksi takdirde kira bedeli bir sonraki yıl için tespit edilir.   Hukuk Dairesi          2017/5586 E.  2019/435 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda,...
Daha Fazla Bilgi Al
-Kira tespit davasında harca esas değer yıllık değil aylık kira farkıdır.   2017/15454 E. 2017/18281 K. 26.12.2017 T. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraflarca temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki...
Daha Fazla Bilgi Al
10 Yıllık Uzama Nedeniyle Tahliye Davası 10 Yıllık Uzama Nedeniyle Tahliye Davası kiraya veren, on yıllık uzama süresini izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay öncesine kadar bildirimde bulunmak koşuluyla kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. *Kira sözleşmesinin 10 yıllık uzama süresinin dolması gereklidir. (1. kira yılı + 10 yıllık uzama) *İhtarname 10 yıllık...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim