Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

haklı nedenle fesih
Özellikle ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesinde işçinin savunması aranmaz. Haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf, fesih iradesini karşı tarafa iletmek, yöneltmek zorundadır; aksi takdirde haklı nedenle fesih işlemi yok hükmündedir. Fesih bildiriminde iş ilişkisinin sona erdirme isteği açık bir şekilde belirtilmelidir. Burada önemli olan beyanın açık bir şekilde karşı...
Daha Fazla Bilgi Al
İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı  (İŞ K. m.25)   İş sözleşmelerinin fesih şekillerine ve nedenlerine göre işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanıp yararlanamayacağı, boşta geçen sürelere ilişkin tazminat talep etme hakkı olup olmadığı, işe iade isteme hakkı bulunup bulunmadığı ve bazen de cezai şart ödeme gibi bir takım yükümlülüklerden sorumlu olup olmayacağı hususları...
Daha Fazla Bilgi Al
icra hukuku
T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2015/5528 K. 2016/4886 T. 29.2.2016 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ E.1997/18437 K.1997/22430 T.24.12.1997 ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi ) İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Zam İsteği Kabul Edilmeyen İşçinin İş Akdini Feshi ) ÜCRETE ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi ) YILLIK ÜCRETLİ...
Daha Fazla Bilgi Al
Haklı Nedenle Fesih Davası 6762 sayılı mülga Ticaret Kanunu’nda yer almayan bu kurum 6102 TTK ile düzenlenmiştir. Mehaz İsv.BK’de ise 1936 tarihinde düzenlenmiştir. Yargıtay’ca istikrarla uygulanan bir görüş henüz oluşmamıştır. Yargıtay’ın konuyla ilgili vermiş olduğu yalnızca 9 kararı bulunmaktadır. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nce tesis edilen; 04.2019 tarihli, 2018/1177 Esas, 2019/3046 Karar sayılı karar, 11.2018 tarihli, 2016/14541...
Daha Fazla Bilgi Al
Türk Borçlar Kanunu’nun 299.maddesinde tüm kira türlerini kapsayacak şekilde kira sözleşmesi “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Kiraya veren kiracının menfaatlerini gözeterek, kiralananda sözleşmenin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu durumda kiracının kira...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim