Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

hizmet tespit davası
Hizmet tespit davası; Sigortalılığın tespiti davası ya da diğer adıyla hizmet tespit davası, sigortasız şekilde çalıştırılan,sigorta primleri yatırılmayan ya da eksik yatırılan,sigorta girişi yanlış yapılan işçilerin; geçmişe dönük olarak sigorta primlerinin tamamlatılması amacıyla açtıkları bir dava türüdür. 5510 sayılı kanun Madde 86/9 uyarınca aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren...
Daha Fazla Bilgi Al
HİZMET TESPİT DAVASI Hizmet tespit davası 5510 sayılı Kanun gereği sigortalı işlerde çalışan kişilerin SGK tarafından tespitinin yapılamadığı aynı zamanda eksik bildirilen hizmetlerin tescil edilmemesi öğrenildiği takdirde bu hususların tespiti için açılacak olan davadır. Hizmet Tespit Davası Nedir? 5510 sayılı kanun 86.md “Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından...
Daha Fazla Bilgi Al
Hizmet Tespit Davası T.C. Anayasası’nın 60.maddesiyle düzenlenen sosyal güvenlik hakkı her bireyin sahip olduğu vazgeçilemez temel haklardandır. İlgili anayasa hükmüyle devlete bireylerin sosyal güvenliğini sağlama yükümlülüğü yüklenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’da bu amaçla ihdas edilmiştir. Hem anayasa hem de kanun hükmüyle görüldüğü üzere sigortalılık ihtiyari değil zorunludur. Ancak bu zorunluluğa...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 1999/2735 K. 1999/2874 T. 27.4.1999   DAVA : Davacı, murisi eşinin davalılardan işverene ait işyerinde 1.9.1989-30.4.1990 tarihleri arasında asgari ücretle çalıştığının tesbitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin hak düşürücü süre yönünden reddine karar vermiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan...
Daha Fazla Bilgi Al
T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2002/3002 K. 2002/3441 T. 18.4.2002 HİZMET TESBİTİ DAVASI ( İşe Giriş Bildirgesi Verilmiş Olup Diğer Yasal Belgelerin Bulunmaması ) İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMİŞ OLMASI ( Tek Başına Çalışma Olgusunun Varlığını İspatlayamaması ) ÇALIŞMA OLGUSUNUN RE’SEN ARAŞTIRILMASI MECBURİYETİ ( İşe Giriş Bildirgesi Verilmiş Olup Yasal Belgelerin Bulunmaması ) 506/m.79  ...
Daha Fazla Bilgi Al
icra hukuku
T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2004/6520 K. 2004/10496 T. 9.11.2004 HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kuruma İbraz Edilmiş İşe Giriş Bildirgeleri ve 13 Günlük Prim Ödemesi Bulunduğu – Sürenin Geçmiş Olduğundan Bahsedilemeyeceği ) HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespiti Davası – Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kuruma İbraz Edilmiş İşe Giriş Bildirgeleri...
Daha Fazla Bilgi Al
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2013/17322 K. 2014/1631 T. 28.1.2014   DAVA : Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. KARAR :...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim