Hafta İçi : 09:00-18:00
·

HİZMET TESPİT DAVASI

Hizmet tespit davası 5510 sayılı Kanun gereği sigortalı işlerde çalışan kişilerin SGK tarafından tespitinin yapılamadığı aynı zamanda eksik bildirilen hizmetlerin tescil edilmemesi öğrenildiği takdirde bu hususların tespiti için açılacak olan davadır.

Hizmet Tespit Davası Nedir?

5510 sayılı kanun 86.md “Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır”

Hizmet tespit davasında davacı sigortalıdır, davalı ise işverendir. SGK bu davda feri müdahildir. Mahkeme açılan davda SGK’yi resen haberdar edecektir.

Hizmet Tespit Davasının Şartları Nedir?

-İşçi işveren arasında hizmet sözleşmesine dayalı bir çalışma olmalıdır

– İşçi iş görme edimini yerine getirmiş olmalıdır

– İşçinin çalıştığı döneme ait sigortalı çalıştığının SGK tarafından tespit edilememiş olmalıdır.

Hizmet Tespit Davasında Zamanaşımı

Bu davada 5 yıllık hak düşürücü süre öngörülmüştür. 5 yıllık hak düşürücü süre başlangıç olarak işçinin işten ayrılmış olduğu tarihtir. 5 yıllık sürenin geçmesinden sonra hizmet tespit davası açılamayacaktır. İşçinin ölümü halinde mirasçıları ölüm tarihi itibariyle 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde iş bu davayı açabileceklerdir.

Zamanaşımının bazı istisnaları bulunmaktadır;

Sigorta giriş bildirgesinin bulunmaması durumu

Sigorta giriş bildirgesi kuruma verilmiş olması durumunda hak düşürücü süreden söz edilemeyecektir. (Aylık sigorta primleri bildirgesi, 4 aylık sigorta primleri bordrosu, sigortalı hesap fişi) Yargıtay’a göre giriş bildirgesi olarak sayılır.

Sigortasız çalıştırılmasının müfettiş raporuyla tespiti

Kuruma geç bildirimde bulunulması

EYT | Bir Günlük İşe Giriş Tarihinin Tespiti Davası nedir?

Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davası kamu düzenine ilişkindir.  Birçok işçinin geçmiş dönemlerde çalışmış olmasına rağmen sigorta primi ödenmemesinden dolayı sigortalılık başlangıç tarihi bakımından sorunlar yaşamaktadır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalılık süresini dolduranlar yaş sınırı artırıldığı için emekli olamadılar. Bu tarihten önce çalışıp sigorta kaydı görünmeyenlerin ise başvuracağı yol hizmet tespit davası sonucu 1 günlük sigorta başlangıcının tespit edilmesini sağlamaktır. Dava sadece 1 günlük olarak açılacaktır.

Bu noktada açılacak olan davada kanıtlaması gerekecek olan durum çalışmış o dönemde çalışmak olmaktır. Bu noktada her türlü delil ispat aracı olarak kullanılacaktır.

-Müfettiş raporları

-iş yeri kayıt ve belgeleri

-ücret bordroları

– sigortalı ile birlikte aynı dönem çalışmış olanların tanıklığı

-çalışılan işyerine komşu işyerlerinin tespiti ile burada aynı dönemde çalışmış olanların tanıklığı

İspat aracı olarak kullanılacaktır.

  • Hizmet tespit davası açabilmek için firma gösterilmek zorunda değildir.
  • Yetkili mahkeme davalılardan birinin yerleşim yeridir. (SGK merkezinin bulunduğu yer)

Sigortalılık Başlangıcının Tespiti Davası Kime Yönelik Açılır?

Bu davada SGK’nın davalı olarak gösterilmesi yeterli olacaktır, ayrıca işverene davanın yöneltilmesi gerekmemektedir.

  1. Hukuk Dairesi’nin 18.10.2017 tarihli 2017/3905 E. ,  2017/6978 K.

* Bu noktada dava açılmadan önce SGK ya sigorta başlangıç tarihinin tespiti için başvuru yapılması gerekmektedir. SGK’nın başvuruyu reddinin ardından dava açılabilir.

Hizmet Tespit Davasıyla EYT li olunabilir mi?

EYT için başvuru şartları;

-8 Eylül 1999 öncesi sigorta kaydı

-5000 prim gün sayısı

-Kadın da 20 yıl, Erkek de 25 yıllık sigortalılık süresinin dolması

Bu şartların oluşması halinde EYT ye başvurulabilir. 8 Eylül tarihinden önce sigorta girişinin bulunduğu hizmet tespit davasıyla tespit edildiği takdirde, EYT kapsamında emekli olmak mümkün olacaktır.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim