Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

nafaka
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ  2006/10799 Esas 2006/13163 Karar 24.02.2006 Karar Tarihi   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : Boşanma ilamı ekinde verilen yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminatın icra takibine konu edilebilmesi için...
Daha Fazla Bilgi Al
Öncelikle nafakayı tanımlamak gerekirse, nafaka  boşanma ya da ayrılıklarda mahkeme kararıyla bir kimsenin sorumlu olduğu kişi veya kişilere, ödemek zorunda olunan paradır diyebiliriz. Nafaka ve çeşitleri nden biri olan yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanun’un 175. Maddesinde: “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha fazla olmamak şartıyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz...
Daha Fazla Bilgi Al
Nafaka (Nafaka arttırım davaları konumuz gereği nafaka kavramının kısaca açıklanması gerekmektedir.), boşanma davası sonucunda karara bağlanan bir husustur. Taraflardan birine (yoksulluk nafakası) veya müşterek çocuğa bağlanan nafaka (iştirak nafakası) zamanla ihtiyaçları karşılamaktan uzak kalabilir. Bu durumlarda Türk Medeni Kanunu, nafakanın artırılması davası açma imkanını tanımıştır. Aynı zamanda kanun, nafakanın değişen koşullarda azaltılmasının da mümkün olduğunu...
Daha Fazla Bilgi Al
Nafakanın Kaldırılması Davası Nafaka, boşanma davası sürerken veya davanın sonucunda maddi zorluğa düşecek eşe, diğer eş tarafından her ay ödenmesi kararlaştırılan paradır. Davanın sonucunda hakim tarafından resen nafakaya hükmedilebileceği gibi taraflardan biri dava sürerken de nafaka talep edebilir. Ayrıca anlaşmalı boşanma durumunda taraflar nafakanın miktarını diledikleri gibi kararlaştırabilirler. Kanunda boşanmayla ilgili üç tür nafakaya yer...
Daha Fazla Bilgi Al
Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat Boşanma davasının mali sonuçları olarak maddi-manevi tazminat, iştirak nafakası, tedbir nafakası, yoksulluk nafakasına karar verilebilmektedir. Dava önceki yazımızda boşanma davasının sürecinden bahsetmiştik. Bu yazımızda da boşanma süreciyle ilgili belki de en çok merak edilen bu konularla ilgili açıklamalarda bulunacağız. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki anlaşmalı boşanma halinde taraflar yapacakları protokol...
Daha Fazla Bilgi Al
Boşanma Davası ve Sebepleri Resmi memur önünde yapılan evlilik, yasal boşanma sebepleri varsa ancak hakim kararıyla sona erdirilebilir. Çekişmeli veya anlaşmalı olarak ikiye ayrılan boşanma davalarının kanunda belirlenen sebepleri şu şekildedir; zina, hayata kast, eşe çok kötü muamele, yüz kızartıcı suç işleyen eşten boşanma, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve fiili...
Daha Fazla Bilgi Al
whatsappdestek iletişim iletişim