arsa payı karşılığı inşaat

1 Mayıs 2020

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibine, arsanın paylarının mülkiyetini yükleniciye sözleşmenin başlangıcında veya inşaatın ilerleyen aşamalarında devri borcunu; yükleniciye ise arsa üzerine bir yapı inşa etme […]
1 Mayıs 2020
icra hukuku

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararı – Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yemin veya Keşif Yoluyla Geçerli Olup Olmaması Gerektiğinin Belirlenmesi Gerektiği

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2016/2328 K. 2016/4978 T. 10.11.2016 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Yüklenicinin Sözleşme Gereği Yapacağı İş Oranı Dikkate Alınıp Yüklenici Ediminin Reddedilemeyecek […]
7 Eylül 2018

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Müteahhit(yüklenici) veya inşaat şirketleri ile arsa sahipleri arasında ya boş bir arsaya bina yapılması ya da var olan binanın yeniden yapılması için […]