Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararı – Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yemin veya Keşif Yoluyla Geçerli Olup Olmaması Gerektiğinin Belirlenmesi Gerektiği