Yargıtay İBGK Kararı – Noterlerce Düzenlenen Kat Mülkiyeti ya da Kat İrtifakı Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği