Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

iflas
İflas Sebepleri ve İflasta Yetki   İflas sebepleri, genel iflas sebepleri ve özel iflas sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır.   Genel iflas sebepleri Bir tacirin muaccel olan para borcunun ödenmemesi   Özel iflas sebepleri Sermaye şirketlerinde ve kooperatiflerde pasifin aktifi aşması. (Borca batıklık durumu) Tereke mevcudunun borcunu ödemeye yetmemesi (Terekenin borca batık olması.) Tacire karşı...
Read More
İflasa Tabi Olan Kişiler TTK ve ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER   Türk Ticaret Kanunu’na göre, sadece tacirlerin iflasa tabi olacağı kabul edilmiştir. Ancak bu kuralın bazı istisnaları söz konusudur. İflasa tabi kişiler üçe ayrılarak değerlendirilir. Ticaret Kanununa göre tacir sayılanlar. Tacir olmadıkları halde iflasa tabi olanlar. Tacir olmamalarına rağmen özel kanun...
Read More
Münfesih Şirket ve Başlatacağı İcra Takipleri İcra takibinin tarafları alacaklı ve borçludur. İcra takibinde taraf olabilmek için alacaklı ve borçlunun taraf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Taraf ehliyeti İcra ve İflas kanununda düzenlenmemiş olup Türk Medeni Kanunu’na göre belirlenir.  Türk Medeni Kanunu’na göre hak ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler aynı zamanda taraf ehliyetine de...
Read More
İflas; borcunu ödemediği için hakkında belli usuller çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilen borçlunun, iflas masasına giren tüm mal ve alacaklarının paraya çevrilmesi ve çevrilen bu para ile bilinen bütün alacaklılara alacaklarının ödenmesini sağlayan takip yoludur. İşbu yazımızda iflasa tabi tacir olmayanlar konusunu mercek altına alacağız.   İFLASA TABİ KİŞİLER İflas yoluyla takip yapabilmek...
Read More
Konkordatoda Geçici Mühlet ve Sonuçları Konkordato borçlu ile alacaklıları arasında mahkemenin gözetiminde yapılan ve borçlunun malvarlığının iflas usulüyle tasfiyesini önleyen veya durduran bir borç tasfiyesi sözleşmesidir. Alacaklıların çoğunluğunun kabulü azınlıktaki alacaklılar için de bağlayıcıdır.  Rehinli alacaklılar ve alacağın doğum sebebine göre imtiyazlı olan bazı alacaklılar konkordato dışında kalabilir. Mahkeme alacaklılarla müzakereye imkân veren bir moratoryum...
Read More
whatsappdestek iletişim iletişim