yıllık ücretli izin

10 Nisan 2020

Yıllık Ücretli İzin Hakkının Süresi ve Uygulanma Esasları

Yıllık Ücretli İzin Süreleri Yıllık ücretli izin süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. Maddesiyle işçinin kıdemi esas alınarak düzenlenmiştir. Kanuna göre çalışma süresi; Bir yıldan beş […]
10 Nisan 2020

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Yıllık ücretli izin hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53 vd. maddeleri ile düzenlenmiş olan anayasal dinlenme hakkıdır. T.C. Anayasası’nın 50. maddesi yıllık ücretli izin hakkının anayasal […]
10 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Yıllık Ücretli İzin Kullandırılması Yerine Para Ödenemez

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/8588 K. 2016/20520 T. 21.11.2016 ÇALIŞMA SÜRERKEN YILLIK İZİN KULLANILMAKSIZIN ÜCRETİNİN ÖDENMESİ (Yıllık İzin Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı ve Yıllık Ücretli […]
10 Nisan 2020

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı – Yıllık Ücretli İzin Hakkı Anayasal Dinlenme Hakkıdır Vazgeçilemez

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2016/12051 K. 2016/8083 T. 12.4.2016 KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ DAVASI ( Davacının İşe Giriş Tarihinde […]
10 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Yıllık İzin Hesabında Aralıklı Çalışılan Süreler De Hesaba Dahil Edilir

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2008/11592 K. 2009/30499 T. 5.11.2009 YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Davacının Fiilen Çalıştığı Sürenin 5 […]
10 Nisan 2020

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı – Sözleşme ile Mevsimlik İşçiler Lehine Yıllık Ücretli İzin Kararlaştırılabilir

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17714 K. 2013/6283 T. 26.3.2013 MEVSİMLİK İŞÇİ ( Yıllık Ücretli İzin Kullanma veya Buna Dayanarak Ücret Alacağı İsteminde Bulunamayacağı – […]
10 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Yıllık Ücretli İzin Hesabında İşyeri Devrinden Önce Geçen Süreler de Dikkate Alınır

T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ E.1994/10367 K.1994/14461 T.20.10.1994 DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçinin İzin Ücretinden Sorumlu Olması) İZİN ÜCRETİ ( İşyerini Devralan İşverenin Sorumlu Olması ) İŞYERİNİN […]
10 Nisan 2020

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Yıllık Ücretli İznin Talep Edilen Zamanda Kullandırılmaması İşçiye Haklı Nedenle Fesih Hakkı Vermez

T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ E.1997/18437 K.1997/22430 T.24.12.1997 ZAM İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi ) İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI […]
10 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Sözleşme İle Kanunda Öngörülen Sürenin Çok Üstünde Yıllık İzin Süresi Kararlaştırılmışsa Hafta Tatili, Genel Tatil ve Ulusal Bayram Günlerinin Ayrıca İzin Günlerine Eklenmeyeceğine İlişkin Anlaşma Geçerlidir

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 1977/9622 K. 1977/7522 T. 27.6.1977 DAVA : Bornova İş Mahkemesinin yukarıda açıklanan kararının yürürlükteki hukuku ihlal edici nitelikte bir hükmü kapsadığı […]