Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – Yıllık Ücretli İzin Hesabında İşyeri Devrinden Önce Geçen Süreler de Dikkate Alınır

T.C.

YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

E.1994/10367

K.1994/14461

T.20.10.1994

  • DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçinin İzin Ücretinden Sorumlu Olması)
  • İZİN ÜCRETİ ( İşyerini Devralan İşverenin Sorumlu Olması )
  • İŞYERİNİN DEVRİNDEN SONRA İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ ( Devralanın İşçinin İzin Ücretinden Sorumlu Olması )

1475/m.53,50

ÖZET : Devirlerde, devralan işveren eski işveren dönemindeki hizmet süresine binaen doğan haklardan da sorumludur. Bu nedenle, işten çıkarılan işçinin yeni işverenin yanında geçen süresi 1 yıldan az olsa bile, işyerindeki tüm hizmet süresi üzerinden hak kazanıp da kullanmadığı ücretli izin haklarının ödenmesi gerekir.

DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla mesai ve yıllık ücretli izin parası, ikramiye, sosyal hak, giyim parası ile pazar, genel tatil ve bayram günleri ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1 – Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

2 – İş Kanunu`nun 14/2. maddesi uyarınca işyerini devir alan davalı işverenin, davacının eski işveren dönemindeki hizmet süresine ilişkin kıdem tazminatından da sorumlu tutulması gerektiği gözetilmeden kararın gerekçesinde sadece kendi dönemi ile sınırlı olarak sorumluluğunun kabul edilmiş olması Yasa`ya aykırıdır. Diğer taraftan İş Kanunu`nun 53. maddesi hükmüne göre, işyerini devir alan davalı işverenin işçinin bu işyerindeki tüm hizmet süresi dikkate alınarak, gerçekleşecek izin ücretinden sorumlu tutulması gerekirken, yeni işveren yanında geçen hizmetinin bir yılı doldurmadığından söz edilerek izin ücretine ilişkin isteğin reddi keza yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 20.10.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

whatsappdestek iletişim iletişim