ttk

7 Haziran 2022

Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu

Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu TCK Madde 239 (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı […]
20 Mayıs 2022

TİCARİ DEFTERDE YER ALMAYAN SENEDİN DELİL NİTELİĞİ

Ticari Defterde Yer Almayan Senedin Delil Niteliği   HMK MADDE 222 (1) Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar […]
16 Mayıs 2022

KAMBİYO SENETLERİNDE BEDELSİZLİK İDDİASI

Kambiyo Senetlerinde Bedelsizlik İddiası   İcra İflas Kanunu’nun 72. Maddesi uyarınca borçlu icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açabilecektir. […]
10 Mayıs 2022

DENİZ TİCARET HUKUKUNDA ÇATMA

Deniz Ticaret Hukukunda Çatma   TTK MADDE 1286 (1) Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpışması “çatma” sonucu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya […]
2 Nisan 2022

TTK ve ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER

İflasa Tabi Olan Kişiler TTK ve ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER   Türk Ticaret Kanunu’na göre, sadece tacirlerin iflasa tabi olacağı kabul edilmiştir. […]
25 Şubat 2021

TİCARET ÜNVANININ KORUNMASI VE MARKA TECAVÜZÜ

Ticaret unvanı ve bu unvanın korunması konusunda İki farklı kanun himayesinden bahsedeceğiz. Biri TTK(Türk Ticaret Kanunu) diğeri ise SMK(Sınai Mülkiyet Kanunu) kapsamında ikili bir ayrım yapacağız. […]
17 Ağustos 2020

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi – Ticari Satımlarda Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayalı Her Türlü Dava Satılandaki Ayıp Daha Sonra Çıkmış Olsa Bile Satılanın Alıcıya Devrinden Başlayarak İki Yıl Geçmekle Zamanaşımına Uğrar.Uğrayacağı

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2018/3189 K. 2020/411 T. 12.2.2020   AYIPLI MALLAR NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davanın Açılış Tarihi ve Makinaların Değiştirilerek […]