TİCARİ DEFTERDE YER ALMAYAN SENEDİN DELİL NİTELİĞİ